Didaktiske overvejelser

Hvis man kører et længere forløb om Dansk Vestindien, kan nedenstående materialer og øvelser inddrages som perspektivering til filmen. 

I første afsnit af DR-dokumentar-serien 'Kald mig bare brun' fra 2016 besøger Anna Neye (forfatter til og hovedperson i ‘Viften’) de tidligere Dansk Vestindiske Øer. Vis første afsnit med efterfølgende debat omkring følgende spørgsmål:

 1. Hvorfor bør vi beskæftige os med vores historie?
 2. Hvordan kan historie bruges til at forstå og løse problemer i nutiden?

I anledningen af 100-året for salget af Dansk Vestindien til USA satte DR’s Deadline i 2017 fokus på Dansk Vestindien. Afsnittet indeholder et interview med rådgiver Shelley Moorhead, som advokerer for erstatning, samt en debat mellem Astrid Nonbo Andersen og Bo Lidegaard om behovet for undskyldning og erstatning fra tidligere kolonimagter. Afsnittet er fra d. 21. marts 2017 og kan findes på mitcfu.dk eller på youtube, og kan suppleres med materialer om undskyldningsdebatten fra his2rie.dk

Foto: Haavard Schei

Særfagligt: Historie

’Viften’ er velegnet til historie på A- og B-niveau i forløb om historiebrug og -formidling. 

Kernestofområder

 • Historiebrug og -formidling
 • Nationale og internationale konflikter og samarbejdsrelationer
 • Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie

Faglige mål

 • Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid. 
 • Anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie.
Foto: Haavard Schei

Særfagligt: Samfundsfag

’Viften’ er velegnet til samfundsfag på A-, B- og C-niveau i forløb om identitetsdannelse og socialisering samt sociale og kulturelle forskelle. 

Kernestofområder

 • Identitetsdannelse og socialisering
 • Sociale og kulturelle forskelle

Faglige mål

 • Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark
 • Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
 • Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
Foto: Linda Wassberg

Tværfagligt

 • ‘Viften’ er velegnet til fler- og tværfaglige samarbejder mellem samfundsfag, historie, mediefag og dansk. Her er de oplagte temaer diversitet, repræsentation, magt, sprog og retten til at skrive historien. 
 • Filmen er desuden oplagt i både DHO og som del af arbejdet i undervisningen med FN’s verdensmål nr. 10: mindre ulighed. 
 • I et tværfagligt forløb mellem dansk, historie og samfundsfag kan eleverne undersøge og sammenligne holdninger i undskyldnings- og erstatningsdebatten. Se yderligere materiale på his2rie.dk
 • I et tværfagligt forløb mellem filosofi og historie kan eleverne arbejde med oplysningstidens idéer om frigørelse og naturvidenskabens fornuft. 
Foto: Haavard Schei