Gå på skraldejagt, og lav en billedplanche

 • Undersøg, om jeres kommune udleverer indsamlingsvogne og gribetænger til brug for jeres skraldejagt.
 • Giv børnene engangshandsker på, og gå på skraldejagt i nærområdet med affaldssække.
 • Se, om I kan finde skraldespande i nærheden.
 • Lad nogle af børnene tage billeder under skraldeturen og af alle jeres indsamlede affaldssække.
 • Print billederne ud, lav en skralde-planche, og tal med børnene om fx:
  • Hvad skrald gør ved naturen og dyrene.
  • Affaldssortering.
  • At noget "affald" kan genbruges, fx flasker, dåser m.m.
 • I kan lade jer inspirere af et læringsmateriale om affald til 0-6-årige på affald.dk
   

Se mere

Tid

Deltagere

Alder

Temaforløb