Børnebiffen i dagtilbud

Filmpædagogisk website og app, der rummer over 400 kortfilm og mange kreative aktiviteter til de 3-6-årige og deres pædagoger.

Børn skal opleve, forstå og skabe levende billeder. Det er kodeordene for Det Danske Filminstitut, der står bag det gratis filmpædagogiske website `Børnebiffen i dagtilbud`, der også findes som app til iPad. Målgruppen er børn på 3-6 år i dagtilbud. 

'Børnebiffen i dagtilbud' rummer 400 kortfilm og mange sjove og lærerige aktiviteter, der tager udgangspunkt i film. Målet er at gøre børn til aktive mediebrugere og medskabere og at styrke fundamentet for deres kulturelle og digitale dannelse.

Gratis og nem at bruge

’Børnebiffen i dagtilbud’ er enkel og fleksibel at bruge i den pædagogiske dagligdag. Både websitet og appen rummer guidede forløb med aktiviteter og korte film. Der er fokus på fællesskab, dialog og kreativ leg. Der er helt enkle aktiviteter, hvor børn og pædagoger ser film sammen og taler om oplevelsen, eller hvor børnene fx skal fotografere og optage lyd indendørs og udendørs. Og så er der de lidt mere avancerede aktiviteter, hvor børnene fx laver deres egne, små animationsfilm. Alle aktiviteterne tager afsæt i den pædagogiske læreplan.

Det eneste, der skal til for at bruge 'Børnebiffen i dagtilbud', er en computer, tablet eller smartphone, internetforbindelse og et UNI-Login, som er gratis for dagtilbud.

’Børnebiffen i dagtilbud’ er udviklet i tæt samarbejde med pædagoger i en række dagtilbud landet over, Skoletjenesten, Kulturregion Fyn og UCC. Undervejs er der udført følgeforskning, som viser, at aktiviteterne bl.a. er gode til at træne samarbejde og sprog, styrker fællesskabet og har inkluderende potentiale, og at 'Børnebiffen i dagtilbud' flytter film- og mediebrugen i børnehaverne fra passiv betragterrolle til aktiv film- og medieforståelse.

Websitet er en videreudvikling af appen ’Filmcentralen/for de yngste’, som blev lanceret i 2018, og som siden har skiftet navn til ’Børnebiffen i dagtilbud’.

Billede fra filmen 'Hundekoldt', der kan ses i 'Børnebiffen i dagtilbud'. Instr.: Milen Vitanov

Børnebiffen – online og i biografen

’Børnebiffen i dagtilbud’ er det nyeste skud på stammen af Filminstituttets tilbud til de 3-6-årige. Børnebiffen er også en populær filmordning, der viser korte børnefilm i biografer over hele landet, herunder som et fast tilbud i Cinemateket. Desuden kan man se filmene hjemme via bibliotekernes streamingsite ’Børnebiffen.dk’.

’Børnebiffen i dagtilbud’ adskiller sig fra de øvrige Børnebiffen-tilbud ved at have et pædagogisk fokus med mange aktiviteter. Det lægger sig i forlængelse af Det Danske Filminstituts digitale læringsuniverser ’Filmcentralen/Grundskolen’ og ’Filmcentralen/Gymnasiet’, der rummer film, undervisningsmaterialer og filmleksikon. Ambitionen er at formidle filmkultur i øjenhøjde med børn og unge gennem hele deres opvækst.

Filminstituttet samarbejder med Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber samt Danske Biblioteks Center (DBC Digital) om de forskellige Børnebiffen-tilbud.

Dialogisk læsning og aktiv teknologiforståelse

Pædagog Kristina Juel Overgaard arbejder med 'Børnebiffen i dagtilbud' og fortæller om sine erfaringer:

“I en børnehave med 13 sprog repræsenteret er 'Børnebiffen i dagtilbud' en sjov og spændende måde at arbejde med sprog på. Vi bruger appen til det, vi kalder dialogisk læsning. I større eller mindre grupper ser vi en film, går i dialog om det, vi ser, det, vi forstår, ikke forstår osv. Filmen er en visuel og auditiv støtte for børnene, og vi har deres fulde opmærksomhed og deltagelse.

Det er en genial måde at styrke sprog. Bagefter gør appen det let at vælge en pædagogisk aktivitet, som støtter op om filmens emne. Her arbejder vi med samarbejde og alle de andre læreplanstemaer. 'Børnebiffen i dagtilbud' har i høj grad også været med til at opkvalificere de forskellige udbud af medielege, jeg tilbyder børnene i mit it-værksted. Her er mangfoldigheden af ideer i appen guld værd som supplement til ens egen digitale pædagogiske praksis.”

Projektleder Charlotte Giese fra Det Danske Filminstitut fortæller om målet med 'Børnebiffen i dagtilbud':'

”Vi vil give de yngste børn nye muligheder for at lege kreativt med film, lyd og billeder. Med websitet og appen kan børn og pædagoger i fællesskab skabe billedbårne fortællinger og dele filmoplevelser. Vi ønsker at fremme en aktiv og legende teknologiforståelse i den pædagogiske praksis. Vores håb er, at 'Børnebiffen i dagtilbud' kan være med til at styrke børns almene kulturelle og digitale dannelse.”

Se websitet 'Børnebiffen i dagtilbud'

Hent appen i App Store

For yderligere oplysninger kontakt:

Projektleder Charlotte Giese / 2332 9030 / charlotg@dfi.dk