Børnebiffen

Mere end 300 kortfilm og sjove og lærerige aktiviteter, der tager udgangspunkt i film.

Filmcentralen/For de yngste’ appen rummer 300 kortfilm og mange sjove og lærerige aktiviteter, der tager udgangspunkt i film.


Målet er at gøre børn til aktive mediebrugere og medskabere og styrke fundamentet for deres kulturelle og digitale dannelse. Målgruppen er børn på 3-6 år i dagtilbud.

’Filmcentralen/For de yngste’ er udviklet i tæt samarbejde med pædagoger i en række dagtilbud landet over, Skoletjenesten, Kulturregion Fyn og UCC. Undervejs er der udført følgeforskning, som bl.a. viser, at aktiviteterne i appen skaber differentierende lege- og læringsmuligheder, har inkluderende potentiale og træner færdigheder som samarbejde, dialog og at vise hensyn til hinanden.

GRATIS OG NEM AT BRUGE

’Filmcentralen/For de yngste’ er enkel og fleksibel at bruge i den pædagogiske dagligdag. Den rummer guidede forløb med aktiviteter og korte film. Der er fokus på fællesskab, dialog og kreativ leg. Der er helt enkle aktiviteter, hvor børn og pædagoger ser film sammen og taler om oplevelsen, eller hvor børnene fx skal fotografere og optage lyd indendørs og udendørs. Og så er der de lidt mere avancerede aktiviteter, hvor børnene fx laver deres egne, små animationsfilm. Alle aktiviteterne tager afsæt i de pædagogiske læreplanstemaer.

Det eneste, der skal til for at bruge appen, er en iPad, internetforbindelse og et UNI-login, som er gratis for dagtilbud.

’Filmcentralen/For de yngste’ lægger sig i forlængelse af Det Danske Filminstituts digitale læringsuniverser ’Filmcentralen/Grundskolen’ og ’Filmcentralen/Gymnasiet’, der rummer film, undervisningsmaterialer og filmleksikon. Ambitionen er at formidle filmkultur i øjenhøjde med børn og unge gennem hele deres opvækst.

Download

’Filmcentralen/For de yngste’ findes til iPad og kan hentes gratis i App Store

Hent appen i App Store

UNILOGIN

Det er nødvendigt at have Unilogin for at se filmene i 'Filmcentralen/For de yngste'. Læs mere her

TILMELDING

Hvis du har et Unilogin kan du tilmelde din institution 'Filmcentralen/For de yngste'.
Tilmeld din kommune/institution her