1. SE FILMEN
  I dukkefilmen 'Prik og Plet står på ørerne' er Prik og Plet i cirkus. Bagefter øver de sig i at slå vejrmøller, men det er ikke let. Til gengæld er de gode til at stå på ørerne.
   
 2. SNAK OM FILMEN
  Filmen lægger op til sjove snakke om cirkus og børnenes egne cirkusoplevelser. Tal også om at øve sig for at blive rigtig god til noget. Se billeder og hjælpespørgsmål under filmen.
   
 3. AKTIVITETER 
  Lad børnene skabe deres egen cirkusforestilling, som optages på video. I kan også skabe tryllefilm med pixilation.