De sidste mænd i Aleppo elev

Hjem

Opgaver og øvelser

A. Mens I ser filmen

 1. I skal tage noter til de scener og replikker, der giver forklaringer på, hvorfor Khaled og hans kammerater i De Hvide Hjelme bliver i Aleppo frem for at flygte.
 2. I skal være opmærksom på, hvordan Khaled og hans kammerater oplever omverdenens reaktion på bombningerne af Aleppo.

B. Når I har set filmen – opgaver og øvelser

Klassen inddeles i grupper på tre-fire personer, hvor hver gruppe får én af nedenstående fire opgaver. Der må gerne være to grupper på de enkelte opgaver. Brug maks. 45 minutter på at besvare spørgsmålene, og brug derefter en halv time på at forberede et powerpoint-oplæg af omkring 10 minutters varighed. Hvis I bruger klip fra filmen til at underbygge jeres argumenter, så sørg for at cue dem på det præcise minuttal inden fremlæggelsen.

1. BORGENKRIGEN I SYRIEN SOM EN INTERNATIONAL KONFLIKT ( A-NIVEAU)  

 1. Undersøg baggrunden for borgerkrigen i Syrien, herunder de forskellige indenlandske parters baggrund, motiver og interesser samt deres indbyrdes alliancer.
 2. Undersøg hvilke lande, der støtter den syriske præsident Bashar al-Assad, og hvilke lande, der i større eller mindre udstrækning støtter de forskellige oprørsgrupper. Undersøg deres officielle begrundelser for støtte, og diskutér om andre årsager til støtte kan gøre sig gældende?
 3. “Hvor er verden, mand? Hvor er araberne? Verden er ligeglad med os,” siger en fra De Hvide Hjelme i filmen (0:25:04). Diskutér, hvorfor hverken de arabiske lande eller vesten i højere grad har grebet ind i borgerkrigen til fordel for oprørerne. Anvend teorier om international politik.
 4. I en periode under borgerkrigen stod Islamisk Stat som én af de stærke grupper blandt oprørerne. Overvej, hvad det kan have betydet for den internationale støtte til oprøret mod Assad.

Forslag til materiale:

Faktalink: Borgerkrigen i Syrien, januar 2017
https://faktalink.dk/titelliste/borgerkrigen-i-syrien

Obamas tale om Syrien 10.9.2013
www.washingtonpost.com/politics/running-transcript-president-obamas-sept-10-speech-on-syria/2013/09/10/a8826aa6-1a2e-11e3-8685-5021e0c41964_story.html?utm_term=.3bae2518f45c

Putin udtaler sig om russisk engagement i Syrien 4.9.2015:
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11845635/Vladimir-Putin-confirms-Russian-military-involvement-in-Syrias-civil-war.html

Tyrkiets rolle i Syrien
www.dr.dk/nyheder/udland/tyrkiet-revser-usa-og-nato-efter-offensiv-i-syrien-hvorfor-lytter-i-ikke
www.dr.dk/nyheder/udland/puk-damsgaard-tyrkiet-gaar-ind-i-syrien-baade-ramme-og-kurderne

Foto: DFI

2. KRIG MOD CIVILE – KRIGENS REGLER (A- OG B-NIVEAU) 

 1. Undersøg hvilke regler, der gælder med hensyn til at bombardere civile boligområder.
 2. Overvej, om filmen har udeladt oplysninger, der kunne give et andet indtryk af bombningerne.
 3. Vurdér, om den syriske regering og Rusland overholder krigens regler i Syrien.

Forslag til materiale:

Seniorforsker Peter Vedel Kessing: Hvilke regler gælder i krig?
https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvilke-regler-gaelder-i-krig

Røde Kors om krigens regler   
www.rodekors.dk/det-goer-vi/krigens-regler

Dansk Institut for Internationale Studiers hjemmeside om folkedrab
https://folkedrab.dk/hvad-er-folkedrab

Foto: DFI

3. DET INTERNATIONALE SAMFUND OG FLYGTNINGE (A- OG B-NIVEAU) 

 1. I filmen (0:28:00) fortæller en nyhedsudsendelse på tv, at 55.000 syriske flygtninge er på vej mod Tyrkiet, men at Tyrkiet har lukket sine grænser. Undersøg hvilke forpligtelser lande har i forhold til at modtage flygtninge.
 2. EU har indgået en aftale med Tyrkiet angående flygtninge. Undersøg, hvad denne aftale går ud på.
 3. Diskutér hvilke muligheder, det internationale samfund har for at håndtere den store flygtningestrøm fra Syrien.

Forslag til materiale:

FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder

Refugees.dk. FN’s flygtningekonvention og definitionen på en flygtning  
http://refugees.dk/fakta/lovgivning-og-definitioner/fns-flygtningekonvention-og-definitionen-paa-en-flygtning/

EU’s aftale med Tyrkiet om flygtninge
www.dr.dk/nyheder/udland/overblik-her-er-de-ni-punkter-i-tyrkiet-aftale

Foto: DFI

4. MEDIER OG POLITISK MENINGSDANNELSE (A- OG B-NIVEAU) 

 1. Undersøg den offentlige debat om Bashar al-Assad og Ruslands rolle i Syrien. Find holdninger i debatten, som afviger fra dem, der formidles i filmen. Vurdér baggrunden for denne afvigelse.
 2. Diskutér fordele og ulemper ved, at en dokumentarfilm som 'De sidste mænd i Aleppo' kun ser konflikten fra én synsvinkel.

Forslag til materiale:

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) 5.10.2016:
www.b.dk/globalt/kristian-jensen-rusland-begaar-krigsforbrydelser-i-aleppo

Søren Espersen, Dansk Folkepartis udenrigsordfører 6.10.2016:
www.b.dk/globalt/dansk-folkeparti-kristian-jensens-anklage-mod-rusland-er-forhastet

Den syriske FN-ambassadør i Geneve om rapport udarbejdet til FN’s menneskerettighedsråd, 13.3.2018
https://sana.sy/en/?p=130345

Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov om situationen i Syrien, 28.2.2018
http://tass.com/politics/991903

Foto: DFI