Den store stilhed Lærer

Hjem

Didaktiske overvejelser

Alle elever kan i princippet have fokus på begge spørgsmål til ‘Under filmen’, men det er en god idé at fordele de to fokusspørgsmål på hver sin halvdel af klassen og efterfølgende lade dem præsentere deres fund for hinanden to og to. Dette gøres inden analysearbejdet under ‘Efter filmen’.

Det er oplagt at lade eleverne arbejde i grupper om de analytiske opgaver ‘Efter filmen’ og samle op i matrixgrupper eller plenum
 

Foto: Mia Mai Dengsø Graabæk / DFF

Særfagligt

‘Den store stilhed’ er særligt velegnet til dansk og mediefag, men også i fagene religion, psykologi og filosofi har filmen relevans. Filmen vil være velegnet i forløb, der tematisk og/eller teoretisk kredser om emnerne tro, tvivl, skam, fortrængning, tilgivelse, søskende, familiebånd og menneskets handlen i livskriser. 

Kernestofområder for dansk A-niveau

 • Filmanalyse med fokus på filmiske virkemidler og dramaturgi
 • Tematisk analyse bl.a. skam, fortrængning og tilgivelse samt familie- og søskendeforhold
 • Analyse af værk, evt. som del af forløb med litterært perspektiv 
   
Foto: Mia Mai Dengsø Graabæk / DFF

Faglige mål for dansk A-niveau

 • analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier 
 • demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund
 • demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag 
 • demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 
   
Foto: Mia Mai Dengsø Graabæk / DFF

Tværfagligt

‘Den store stilhed’ er velegnet til fler- og tværfaglige samarbejder. I dansk og religion vil temaer som tro, tvivl, frelse og forsoning være oplagt. I dansk og psykologi kan temaer som skyld, skam og fortrængning undersøges, mens dansk og filosofi kan arbejde med filmen om det eksistentielle tema ‘søgen efter meningen med livet’. Dansk og mediefag kan samarbejde om filmen med fokus på filmiske virkemidler

Filmen vil desuden kunne anvendes til en enkeltfaglig SRP med dansk, hvor en nykritisk analyse med fokus på tema, karakterer, miljø og filmiske virkemidler kombineres med en psykoanalytisk analyse. 
 

Foto: Mia Mai Dengsø Graabæk / DFF