Spørgsmål til arbejdet i dansk og mediefag

Spørgsmål til arbejdet i dansk og mediefag

 • Tegn en tidslinje, hvor de vigtigste begivenheder i filmen plottes ind.
 • Hvordan ville plottet kunne beskrives, hvis stoffet i 'Inside Job' skulle bruges til en spillefilm? Er det muligt at lægge fx aktantmodeller og forløbsmodeller ind i filmen? Har filmen et vendepunkt?
 • Læs mere om filmanalyse i undervisningsmaterialet 'Den gode historie – på film'.
 • Plot underlægningsmusikken ind på tidslinjen, og diskutér dens betydning for opfattelsen af de enkelte hændelser og personer.
 • Hvilken betydning har det for vores opfattelse af historien, at næsten ingen af de "skyldige" optræder i interviewene, men stort set kun kritikerne af systemet?
 • Filmens titel er 'Inside Job'. Hvad betyder det, og hvilken virkning har det på vores opfattelse af filmens hændelser?
 • Er 'Inside Job' en moralsk film? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Er 'Inside Job' en politisk film. Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Er 'Inside Job' en troværdig film? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Giv en karakteristik af de vigtigste figurer, som de fremtræder i filmen. Bliver de fremstillet som sympatiske/usympatiske, ærlige/uærlige osv.? Hvilken betydning har filmens fortællemåde for vores opfattelse af personerne?
 • Diskutér hvilke hændelser, der er de vigtigste for handlingen i filmen.
 • Hvordan bliver de enkelte figurer introduceret? Hvad får vi at vide om dem?
 • Hvilket kamerasprog anvendes i filmens forskellige episoder? Hvordan påvirker det fortællingen?
Foto: Mariusz Cichon / Representational Pictures

Spørgsmål til arbejdet i samfundsfag og historie

 • Find oplysninger om finanskrisen på internettet. Del jer i to grupper, hvor den ene går ind for teorien om liberalismens fallit, mens den anden er imod, og gennemfør da en diskussion af krisen som et muligt vendepunkt for verdens udvikling.
 • Hvilken rolle spiller præsidenterne Reagan og Bush ifølge filmen for den historiske udvikling? Og hvilken forskel har de demokratiske præsidenter Clinton og Obama gjort ifølge filmen?
 • Hvem bærer ifølge filmen skylden for den finansielle krise i 2008? Og hvordan er det siden gået med de skyldige?
 • Find oplysninger på internettet om krisen i Danmark.
 • Gør rede for ligheder og forskelle på forløbet i USA og forløbet i Danmark, og diskutér, om de to kriser har samme årsager og forløb, og om de er indbyrdes forbundne.
 • Gør rede for de forskellige finansielle produkter, der nævnes i filmen, relationen mellem dem, gearingen samt konsekvenserne, hvis de underliggende aktiver misligholdes.
 • Diskutér, hvorfor filmen indledes med historien om Island. Er der en årsagssammenhæng mellem Island og krisen, og hvori består den i så fald? Eller har Island en anden funktion i fortællingen?
 • Femte del af filmen gør status efter krisen. Hvilke konsekvenser har den haft? Skyldes de nuværende problemer krisen, eller er det i virkeligheden globaliseringen, der bærer skylden?
Foto: Mariusz Cichon / Representational Pictures