Filmleksikon

Hjem

Aktantmodellen

Aktantmodellen er en analysemodel. Den giver overblik over de vigtigste personer og deres forhold til hinanden i en historie.

Ordet "aktant" kommer fra latin, hvor "actus" betyder handling. En aktant er én, der handler. Aktantmodellen er en model, hvor vi får overblik over, hvem der handler i filmen. I modellen er der seks aktanter i alt.

Aktantmodellen tager udgangspunkt i filmens hovedperson (subjektet) og hans/hendes projekt, dvs. kamp eller mission for at opnå sit mål (objektet). Hovedpersonens projekt er det vigtigste i fortællingen, og det, som filmen handler om.

Aktantmodellen blev oprindeligt udviklet til at analysere folkeeventyr. Vi kan også bruge den, når vi skal analysere andre slags fortællinger, fx film. Aktantmodellen er generelt bedst at bruge til analyse af film med ydre konflikter.

Illustration: Filminstituttet

Aktantmodellen består af seks aktanter og tre akser:

Subjekt – filmens hovedperson. Subjektet har altid et projekt: noget, han/hun gerne vil opnå.

Objekt – målet for subjektets projekt. Det, som subjektet gerne vil opnå. Objektet kan være en person, som subjektet fx er forelsket i, en genstand (fx en værdifuld ædelsten) eller noget mere abstrakt (fx helbredelse eller hævn).

Giver – den eller det, der til slut overdrager objektet til modtageren. Giveren kan både være en person eller en abstrakt størrelse som fx myndighederne, samfundet eller kirken. 

Modtager – den, der til slut modtager objektet. Modtageren er tit den samme som subjektet.

Modstander – nogen eller noget, der står i vejen for, at subjektet kan gennemføre sit projekt og nå sit mål. Det kan være en person (fx en rival), en egenskab ved subjektet (fx svaghed), udefrakommende fænomener (fx en naturkatastrofe) m.m. Der kan godt være flere modstandere.

Hjælper – nogen eller noget, der hjælper subjektet med at gennemføre sit projekt og nå sit mål. Hjælperen kan være en person (fx en ven), egenskaber (fx viljestyrke), kræfter (fx at kunne blive usynlig) eller ting (fx et sværd) m.m. Der kan godt være flere hjælpere.

Projektakse – det er filmens hovedhistorie: subjektets kamp for at nå sit mål (objektet).

Konfliktakse – illustrerer, at subjektet møder både hjælp og modstand på vej mod sit mål.

Kommunikationsakse – illustrerer, hvordan modtageren får objektet, hvis filmen ender godt.
 

Analyse af et klassisk eventyr

Eventyret om Klods-Hans analyseret ved hjælp af aktantmodellen:

Illustration: Filminstituttet

Analyse af en moderne kortfilm

Kortfilmen 'En tier' handler om Homer (subjektet), der vil have hævn (objekt). Filmen bliver analyseret i de opslag, som handler om de seks aktanter (se links nedenfor).

Illustration: Filminstituttet

Læs mere om aktantmodellen og se eksempler her:

Subjekt
Objekt
Giver
Modtager
Modstander
Hjælper