Kortfilm i spansk

- et undervisningsmateriale til spanskundervisningen
Lærer og elev

¡Siempre una buena idea!

En spansk film i undervisningen er siempre una buena idea. Filmen bringer den spansktalende verden ind i klasselokalet – med dens stemninger, lyde, musik, indblik og udsyn. Film giver mulighed for at møde det talte ord, vænne øret til de spanske lyde og melodier, få visuelle oplevelser og se en afspejling af forskellige kulturer fra den spansksprogede verden. 

Derudover dækker kortfilm (og spillefilm) mange af spanskfagets faglige mål, som fx:

 • forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive tekster
 • deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende spansk, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt begrunde og forklare holdninger
 • analysere og fortolke, herunder filmiske virkemidler og deres effekt i fortolkningen
 • perspektivere til danske samfunds- og kulturforhold
 • præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende mundtligt spansk

Om materialet

Undervisningsmaterialet består af en generel guide og tre specifikke materialer udarbejdet til tre spanske kortfilm. De ligger alle tre her på Filmcentralen og kan ses med både danske og spanske undertekster: Med lukket mund (Con la boca cerrada), Drengene på taget (En la azotea) og Fabrizios første gang (El inicio de Fabrizio). 

I den generelle Guide til at arbejde med kortfilm i spansk er spørgsmålene delt i to hovedspor: en litterær indgang (personer, handling og temaer) og en mediefaglig indgang (dramaturgi, billedvalg og lyd). I langt de fleste film vil det visuelle og det lydlige udtryk understøtte filmens tematikker og budskaber.

I undervisningsmaterialet til de tre film kan underviseren orientere sig om filmens handling og tematikker. Underviseren kan også finde inspiration til supplerende materiale, så filmen kan indgå i en større sammenhæng. Der peges desuden på særlige filmiske virkemidler, som er værd at lægge mærke til. I arbejdet med de filmiske virkemidler kan man benytte ordlisten Vocabulario para hablar de una película / un cortometraje (spansk-dansk oversættelse under menuen til venstre), som indeholder de mest almindelige begreber. 

Materialet består desuden af elevark med fokus på dramaturgi, personer og filmiske virkemidler.  Bemærk, at det er muligt at tage skærmbilleder af filmene for at underbygge argumenter (se knappen 'TAG SCREENSHOT' under de enkelte film). Se mere om elevark nedenfor.

Opbygning af de enkelte filmmaterialer (til underviseren):

 • Intro til film og credits
 • Faglige mål
 • Handlingsreferat
 • Filmens temaer
 • Nedslag – filmiske virkemidler
 • Om elevark
 • Supplerende materiale

Om elevarkene

Til hver kortfilm hører to elevark til før og efter filmen. Alle elevark findes med spanske eller danske opgaveformuleringer for at imødekomme flest mulige niveauer. Antes de ver el cortometraje / Før I ser kortfilmen skal træne eller aktivere elevernes emnespecifikke ordforråd gennem Delprøve 1-lignende opgaver. De skal også spore eleverne ind på filmens stemning og personer og fx give mulighed for at gætte på, hvad der vil ske i filmen. Después de ver el cortometraje / Efter I ser kortfilmen indeholder forskelligartede opgaver til filmen i sin helhed. Opgaverne har først en litterær indgang (fx personkarakteristik, hovedpersonens projekt, symbolik) og herefter en mediefaglig indgang (fx billedbeskrivelse af screenshots, dramaturgi, underlægningsmusik). Man kan naturligvis udvælge de opgaver, der passer bedst til holdet og dagsformen. Opgaverne er udarbejdet med henblik på at træne ordforråd, samtale og kommunikative færdigheder, og samtidig udvikle elevernes interkulturelle kompetencer. Desuden er der til sidst i materialet mulighed for at arbejde med en mindre skriftlig opgave, som afspejler struktur og format fra Delprøve 2. 

Dette materiale er skrevet af Emilio Ulises Labarca Arp, adjunkt på Roskilde Gymnasium, og Tess Agerbak Topholm, adjunkt ved HF & VUC NORD i Aalborg, december 2019

Materialetype: