Kosovos børn Lærer

Hjem
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

Filmen foregår i Kosovo i sommeren 2000. Der panoreres henover ruiner og ødelagte landskaber. En lille pige leger, en dreng cykler hen imod en kirkegård. Propaganda fra Radio Beograd advarer mod NATO-styrkerne og USA. Så begynder børnene at fortælle om militsens overgreb, om at være vidne til brutale mord på familiemedlemmer.

Filmen er holdt i sort-hvid, tonen er nøgternt dokumentarisk, så billederne og folks historier taler for sig selv. Man mærker den knugende stemning hos mennesker, der har overlevet, men lever de? Filmen er fortalt i en dvælende stil, de traumatiserede får tiden til at fortælle, og tilskueren føler sig til tider utilpas over at være så tæt på den menneskelige lidelse. Fokus er især på de overlevende børn – fra begge sider af konflikten. Børnene beretter deres traumatiske oplevelser, mens der klippes mellem billeder af steder hvor overgrebene fandt sted og billeder fra livet i dag. Livet går videre, det skal gå videre, også for børnene med ar på sjælen.

Særfagligt

Psykologi

Filmen vil bl.a. kunne dække det faglige mål om at anvende psykologisk viden på konkrete problemstillinger. Da der er tale om en dokumentarfilm, kan den fungere som case og dermed danne grundlag for at identificere en psykologisk problemstilling, som man dernæst analyserer med den psykologiske viden. Dette er ikke muligt med fiktion. Filmen kan være god til at starte et forløb, fordi den rejser en del spørgsmål, som man så kan få eleverne til at undersøge ved hjælp af psykologisk viden.

Filmen vil være særlig velegnet til forløb indenfor ”Ondskabens psykologi”, som læses i mange gymnasieklasser. Et sådant forløb dækker socialpsykologi i kernestoffet (bl.a. gruppeprocesser, lydighed i forhold til ’bødlerne’ men også social kognition med stereotyper og fordomme, som der er en del af i filmen). Det er muligt at kombinere dette med ”individuel håndtering af stress samt coping” fra kernestoffet vedr. personlighed og identitet, fx i forhold til krisepsykologien, som man også læser allerede. Endelig vil det være muligt at inddrage nogle udviklingspsykologiske vinkler ud fra kernestoffet, fx resiliens overfor traumatisering og PTSD. Filmen kunne lægge op til en nærmere undersøgelse af risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, fx som de beskrives af Arne Poulsen i et kapitel i ”Samfundets børn”.

Filmen kan bruges på 2. og 3.g niveau, og den kan bruges både på c-og b-niveau i psykologi.

Tværfagligt

Filmen kan indgå i et AT-forløb med temaet folkedrab. Også som del af de årlige workshops i forbindelse med Auschwitz-dagen vil filmen være relevant. Der kan lægges forskellige vinkler på et tværfagligt forløb. Et fokus kan være den historiske baggrund og de historiske forklaringer, et andet fokus kan være det individuelle plan: Hvad får et menneske til at begå onde gerninger, og hvilke moralske dilemmaer opstår? Andre emner kan være religionens betydning i konflikter, hvordan lever et samfund videre efter et folkedrab, eller hvad man kan gøre for at hjælpe ofrene.

Andre fremstillinger af folkedrab, f.eks. litteratur eller fiktionsfilm, kan ligeledes inddrages i en diskussion af muligheden for en kunstnerisk bearbejdning af traumatiske begivenheder.

Litteratur og links

Thomas Brudholm og Martin Menneke (red.) ”Efter Folkedrab – en flerfaglig undervisningsbog”. Dansk Institut for Internationale Studier 2007.

Rolf Kuschel og Fazed Zand: ”Ondskabens psykologi”. Frydenlund 2004

Mads Hermansen og Arne Poulsen (red.): ”Samfundets børn”. Klim 2002

http://www.dr.dk/Nyheder/Temaer/Oevrige_temaer/2006/Folkedrab/20060616133508.htm

http://www.folkedrab.dk/sw50050.asp

Supplerende film

”Hotel Rwanda” (Terry George, 2004) – spillefilm om folkemordet i Rwanda

”Nat og tåge” (Alain Resnais, 1955) – klassisk dokumentarfilm om nazisternes udryddelseslejre.