Roskilde Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Særfagligt
 • Tværfagligt
 • Litteratur og links

Om filmen

Ulrik Wivels dokumentarfilm 'Roskilde' er et portræt af Roskilde Festival – mest på godt, men også på ondt. Måske er en ny undergenre født? Ekstra Bladet kaldte i hvert fald filmen for en festivaldokumentar. 

Filmen er dramaturgisk opbygget, så flere års optagelser fortæller om en festival fra forberedelse, over afvikling og til afslutning. Måske netop fordi ungdoms- og festkulturen ikke har ændret sig synderligt, mærker man hverken i tid, kultur eller stil, at filmen er blevet til over så lang tid. Optagelserne til filmen har fundet sted fra 2000 til 2007 – optaget over fire dage hvert år. 

Om Roskilde Festivals identitet siger Leif Skov, festivalens mangeårige leder: ”Hvis Roskilde-identiteten havde været nem at beskrive, så havde man ladet sig lokke ud i at gøre det – så havde det også været forholdsvist nemt at putte i en kopimaskine og lade ske andre steder”. Festivalens identitet eller væsen er netop det, som instruktøren Ulrik Wivel ønsker at indfange. 

Foto: Barok Film

Filmens anslag er en montage. Vi står midt i en koncert, farveglimt, dobbelteksponeringer og splitscreen, fortællerstemmen er Leif Skov. Det dramatiske højdepunkt præsenteres: tragedien på Orange Scene i 2000, hvor ni unge mennesker mistede livet under en Pearl Jam-koncert. Først senere i filmen berøres emnet igen med Leif Skovs argumentation for at fortsætte festivalen.  

Filmen følger mange forskellige handlinger – flygtigt og kortvarigt ligesom selve Festivalen. Personerne, som vi stifter bekendtskab med, er alle folk, der er med til at skabe rammerne for festivalen. Vi møder scenearbejdere, frivillige, konferencierer, musikere og publikum i toiletkøer. Vi møder forskellige kliker på festivalpladsen, der har travlt med at drikke, tale om sex, ryge en fed osv. En rødhåret svensk inkarneret Roskildefan med Orange Scene tatoveret i nakken kommer med en flok unge i en pink bus. På gebrokkent engelsk spørger en udlænding om vej til Roskilde og vil gratis ind. Det kan man sådan set godt, hvis man springer over hegnet, viser det sig senere i filmen. Alle de forskellige handlingstråde er med til at portrættere Roskilde Festival som stemning, ekstase og fællesskab.

'Roskilde' er ikke en koncertfilm, men vi stifter kort bekendtskab med bl.a. Franz Ferdinand, The Editors, Rufus & Martha Wainwright, Sonic Youth og Mew. Det observerende kamera følger en coladrikkende Peter Belli og slipper ham først, da han er kommet ud på scenen. Selvom musikken er festivalens omdrejningspunkt, er det snarere de menneskelige bedrifter og relationer, der er filmens omdrejningspunkt.

Foto: Barok Film

Særfagligt

MUSIK 

I musik kan hele filmen eller sekvenser inddrages i forløb om rockmusik, musikkultur, musik og oplevelse, musikalske subkulturer, dansk musikhistorie fra 1970 med perspektivering til Woodstock m.m. I forbindelse med forløb om hippiekultur kan filmen ligeledes bruges perspektiverende. Den kan bruges på alle niveauer, da læreplanens tekst nævner: ”... anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kulturel, genre- og stilmæssig art på det musikalske stof”. 

I musikprojektet på B-niveau vil den også være et oplagt valg indenfor mange emner. Det er som sagt ikke en koncertfilm, men musikken er allestedsnærværende – enten på realplanet fra scenen eller som underlægningsmusik – og har på den måde forskellig funktion i filmens udtryk.

Foto: Barok Film

MEDIEFAG 

I mediefag vil man kunne inddrage filmen i et dokumentarfilmforløb på B-niveau, hvor 'Roskilde' vil kunne indgå som eksempel på, hvordan det observerende kamera blandes med poetiske montager, arkivoptagelser og interviews med personificeringen af Roskilde Festival i Leif Skov. 

Den meget blandede stil i dokumentarfilmen – det observerende håndholdte kamera, iscenesatte interviews med Leif Skov, fugleperspektiver (helikopter-shots) over festivalpladsen, der kommenterende og symbolsk viser, at festivalledelsen og de frivillige har styr på festivalen – er interessant som analyseobjekt. 

Filmen indeholder flere intertekstuelle referencer til dokumentarfilmen 'Woodstock' (1970), dér hvor netop festivalkulturen bider sig fast. Man vil fx genkende brugen af splitscreen og badende gæster i festivalsøen.

Foto: Barok Film

Tværfagligt

Det er oplagt at inddrage filmen i et tværfagligt forløb om musikkultur og identitet, ungdomskultur, subkultur mm. Både samfundsfag, engelsk, dansk, historie, mediefag og musik vil nemt kunne samarbejde. Med fokus på stofmisbrug på Roskilde Festival kan man også inddrage psykologi

Foto: Barok Film

Litteratur og links

Bøger

 • 'Roskilde Festival – keep on rockin'' (Hæftet) 
  Brian Christensen, udgivet i samarbejde med DR3 og Roskilde Festival 2008 
 • 'Roskilde stories' / redigeret af Klaus Rydahl og Kasper Søegaard 
  300 selvoplevede festivalfortællinger fra 1971 til 2007. 
  1. udgave, Radius, 2008 
 • 'Lydhørt' : Roskilde Festival 
  2003 / Krass Clement 
  Gyldendal, 2006 
  Fotografisk billedværk med deltagere fra Roskilde Festival 2003. 

Hjemmesider

SUPPLERENDE FILM 

 • 'Woodstock', Michael Wadleigh, 1970
  For interessante paralleller fra 'Woodstock' kan man fx søge på YouTube.
Foto: Barok Film