Skjold & Isabel elev

Hjem

Skjold & Isabel

Opgaver og øvelser

Opgaver under filmen

Notér, hvad der kendetegner filmens opbygning og fortællestil. Hvad fortælles, hvordan fortælles det, og med hvilken effekt? I kan med fordel dele klassen op i grupper, der hver har ansvar for ét fokusområde under filmen.

Kom herunder ind på:

 • Hvilke scener og "handlingstråde" er der?
 • Hvordan fortælles dokumentaren?
 • Hvilke af dokumentarens genretræk og fortælleformer benyttes og med hvilken effekt?
 • Hvordan benyttes de filmiske virkemidler og autenticitetsmarkører og med hvilken effekt?
 • Hvordan fremstilles Skjold og Isabel og deres forhold til hinanden?

Øvelser efter filmen

1. Filmen som dokumentarfilm – genreanalyse
a. Lav en analyse og fortolkning af dokumentarfilmen med henblik på at undersøge dokumentarens genretræk, fortælleformer og autenticitetsmarkører (fakta- og fiktionskoder).

b. Gense nedenstående uddrag fra filmen, og lav en filmisk næranalyse af ét af følgende uddrag:

SE KLIP: FILMENS ANSLAG (00:00:45-00:03:05)

SE KLIP: I BADESØEN (00:23:05-00:26:19)

SE KLIP: PÅ TAGET (00:32:17-00:34:47)

2. Skjold og Isabel – en kærlighedshistorie
a.
Lav en karakteristik af Skjold og Isabel og deres forhold til hinanden.

Lav en sproglig analyse af én af disse scener: 1) scenen i parken eller 2) scenen ved badesøen, hvor du har fokus på kommunikationen mellem Skjold og Isabel. Lav først en transskription af samtalen mellem Skjold og Isabel.

Analysér derefter samtalen med fokus på:

 • Sproghandlinger
 • Underteksten
 • Den non-verbale kommunikation

SE KLIP: 1) SCENEN I PARKEN (00:10:29-00:13:28)

SE KLIP: 2) SCENEN VED BADESØEN (00:27:23-00:30:32)

3. Skriftlig opgave/videoessay (gruppearbejde)
a. På baggrund af det analytiske arbejde med 'Skjold & Isabel' skal du lave et videoessay (fx i Screencast-O-Matic), hvori du tager udgangspunkt i dette udvalgte klip fra filmen:

SE KLIP (00:08:57-00:13:28)

I videoessayet skal du komme ind på:

 • Brugen af filmiske virkemidler (beskæringer, kamerabevægelser, perspektiver, klipning, lyd og lys)
 • Hvordan bruges virkemidlerne til at fremstille personerne og deres indbyrdes forhold samt tydeliggøre konflikter og temaer?
 • Hvordan bruges voiceover og underlægningsmusik til at karakterisere Skjold og Isabel, deres forhold og konflikter?
 • Hvilke virkemidler fra dokumentargenren generelt og specifikt fra den observerende fortælleform benyttes? Er der genrebrud og evt. træk fra andre af dokumentarens fortælleformer? 
 • Diskutér, hvilken betydning det har for fremstillingen af Skjold og Isabel, at dokumentaren benytter den fortælleform og stil, den gør.
 • Inddrag evt. interviewet med instruktøren, Emil Næsby Hansen, i Soundvenue: '’Skjold & Isabel’-instruktør: ”Jeg er aldrig før kommet så tæt på nogen, som jeg gjorde der”'.

4. 'Skjold & Isabel' som webserie
’Skjold & Isabel’ er også blevet produceret til DR som webserie i 7 episoder under titlen ’Skjold & Isabel – det første break-up’. Se de to første episoder af webserien (https://www.dr.dk/drtv/serie/skjold-og-isabel-_-det-foerste-break_up_115545), og diskutér: 

 • Hvilken betydning har de to forskellige formater for indholdet og fortælleformen, for distributionen og for målgruppen?
 • Hvorfor har instruktøren valgt også at udgive filmen som webserie?