Leg med udsagnsord – med mund, krop og billeder

Ved 3-årsalderen kan det etsprogede barn ca. 600 ord. Det flersprogede barn kan ofte færre ord. Barnet begynder at tale i hele sætninger og anvende et komplekst sprog: en bog, flere bøger … Jeg drikker mælk … Her styrker vi ordforrådet med udsagnsord.

A) Leg med udsagnsord med munden (15-30 min.)

 • Sæt jer i en rundkreds på gulvet.
 • Den voksne siger: ”Nu skal vi finde ud af, hvad munden kan”: Den voksne demonstrerer, hvad man kan med munden.
 • På skift kommer et barn ind i midten af rundkredsen og laver en aktivitet med munden, som børnene skal gøre efter, når de har gættet, hvad barnet gør: fx åbne (munden), lukke (munden), gabe, tygge, smaske, tale, råbe, hviske, fløjte, slikke sig (på læberne), snorke, drikke, spise, trække vejret ind og ud, puste …
 • Det er vigtigt, at den voksne gentager, når børnene har gættet: ”Ja, hun GABER – lad os alle GABE” osv.

B) Leg med udsagnsord med kroppen (15-30 min)

 • Stå op i en rundkreds på gulvet.
 • Den voksne siger: ”Nu skal vi finde ud af, hvad kroppen kan”. Den voksne demonstrerer, hvad man kan med kroppen. 
 • På skift kommer et barn ind i midten af rundkredsen og laver en aktivitet med kroppen, som børnene skal gøre efter, når de har gættet, hvad barnet gør: fx hoppe, løbe, gå, liste, kravle, stå (på et ben), hinke, vinke, rulle (rundt), klappe, ligge (på ryggen), sidde, bukke, neje, flyve, nikke, danse, dreje (hovedet) …
 • Det er vigtigt, at den voksne gentager, når børnene har gættet: ”Ja, han HINKER – lad os alle HINKE”, osv.
 • Når den voksne synes, at aktiviteten (A eller/og B) er slut, bliver alle stående i rundkredsen og synger en sang, hvor I bruger udsagnsordene fra den ene eller begge aktiviteter. Fx: ”Vi si´r goddag og hej med dig” fra 'Sanglad – Start og slut' 2.12: https://www.youtube.com/watch?v=pu-JxNNPZUA 
 • I stedet for at synge: ”Gå ned og gå ned og gå ned” (se klip), kan I synge: ”Og vi hopper og hopper og hopper …”, eller: ”Vi smasker og smasker og smasker …” osv. Børnene vælger, hvad I skal. 

C) Leg med udsagnsord med krop og billeder (20-30 min.)

 • Den voksne tager billeder af sin børnegruppe, når de leger: cykler, gynger, kravler, klatrer, løber, går, står på et ben, hinker, ruller, bygger sandslotte, leger med vand osv.
 • Print billederne ud, laminer dem, og spred dem ud på gulvet. 
 • Hæng en snor med klemmer op i stuen i børnehøjde.
 • Saml din børnegruppe, og lad dem sidde i rundkreds rundt om billederne.
 • På skift skal børnene gå ind og finde et billede af sig selv.
 • Barnet hænger billedet op på snoren med to klemmer og fortæller de andre børn, hvad han/hun laver på billedet.
Se mere

Tid

Deltagere

Alder