Tutti a casa – Al magt til folket? Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Særfagligt
 • Opgaver og øvelser
 • Tværfagligt
 • Links og litteratur

Om filmen

'Tutti a casa' er italiensk for 'Send dem alle hjem'. Dette var sloganet for Femstjernebevægelsen, som udspringer af en lede ved den politiske elite og advokerer for nærdemokrati i en bred folkelig bevægelse. Femstjernebevægelsen blev dog hurtigt stemplet som populistisk af politiske modstandere.

Sloganet fik en enorm gennemslagskraft, da det talte til følelsen af afmagt og afsky for det etablerede politiske system. I årene forinden havde en korrupt politisk elite brugt den politiske scene til egen berigelse frem for at tjene befolkningen. Særligt mangemilliardæren, mediemogulen og regeringslederen Silvio Berlusconi var genstand for talrige retssager omkring skatteunddragelse, magtmisbrug og sexskandaler. Han iværksatte lovændringer, der lovliggjorde hans ageren og satte dermed egen status over det italienske demokrati. Mens han og andre politikere berigede sig, sank Italiens ungdom, arbejder- og middelklasse ned i arbejdsløshed og fattigdom.

Komikeren og aktivisten Beppe Grillo dannede i 2009 Femstjernebevægelsen som en protest mod den politiske elite og det dysfunktionelle repræsentative demokrati. Hvor komikeren tidligere gjorde grin med magten udefra, udfordrede han som bevægelsens frontfigur nu magten. Bevægelsen blev efterhånden et parti med repræsentanter, der stillede op til først lokalvalg og siden nationale valg med en succes, så de på et tidspunkt sad på 25 procent af pladserne i det italienske parlament.

Lise Birk Pedersen følger i 'Tutti a casa – Al magt til folket?' bevægelsen indefra. Den karismatiske Paola Taverna, den kompromisløse Alberto og den pragmatiske Mario er helt almindelige mennesker, der pludselig bliver politikere. Men hvad sker der, når personer helt uden politisk erfaring kastes ind i det politiske spil, og hvad sker der, når bevægelsens karismatiske leder, Beppe Grillo, selv bliver udsat for kritik? 

Dokumentarfilmen følger partiets interne diskussioner. Om alt fra hvordan man håndterer medlemmer, der bryder partilinjen, til overvejelserne om, hvorvidt det nye parti skal søge pragmatisk indflydelse eller være den frække dreng, der påpeger den politiske klasses magtmisbrug og dobbeltmoral. 

'Tutti a casa – Al magt til folket?' giver et spændende indblik i populismens mekanismer og det italienske politiske system i en periode, hvor systemet er massivt presset af både EU og en arbejderklasse, der i stigende grad føler sig fremmedgjort over for politik og politikere.

Foto: Filminstituttet

Særfagligt

'Tutti a casa – Al magt til folket?' lægger op til et politologisk forløb om demokrati og populisme i Europa eller et sociologisk forløb med fokus på gruppedannelse og fjendebilleder. 'Tutti a casa – Al magt til folket?' er velegnet til samfundsfag på A- og B-niveau. Af kernestof kan følgende dækkes:

Kernestof på B-niveau

Sociologi  

 • Identitetsdannelse og socialisering  
 • Politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier

Politologi 

 • Politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd  
 • Magtbegreber og demokratiopfattelse

Kernestof på A-niveau

Sociologi 

 • Identitetsdannelse og socialisering 
 • Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande
 • Politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier 

Politologi 

 • Politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd  
 • Magtbegreber og demokratiopfattelser 
 • Rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene 

Opgaver og øvelser

Opgaver under filmen

Hvilken demokratiforståelse lægger Beppe Grillo op til?
Notér scenerne med Beppe Grillos taler. Hvordan omtaler han konkret sig selv og sin egen bevægelse, og hvordan beskriver han sine politiske modstandere? Udfyld nedenstående skema, som også ligger som PDF under menuen til venstre.

Hvilke konkrete ord bruger Beppe Grillo om sig selv og sin egen Femstjernebevægelse? Hvilke konkrete ord bruger Beppe Grillo om sine politiske modstandere og den politiske elite? 
   


Notér konkrete scener, der viser brug af netbaseret direkte demokrati. Hvordan formidler instruktøren det direkte demokrati? 

Opgaver efter filmen 

1. Hvilke fordele og/eller ulemper er der ved direkte demokrati og repræsentativt demokrati?

1A: Femstjernebevægelsen er født ud af en skepsis over for det repræsentative demokrati i Italien og benytter sig i høj grad af direkte demokrati gennem bloggen Rousseau. Beskriv ud fra 'Tutti a casa – Al magt til folket?' hvilke fordele og/eller ulemper, der er ved henholdsvis direkte demokrati og repræsentativt demokrati. 

Inddrag konkrete iagttagelser fra filmen ved at se de to følgende filmklip herunder:

FILMKLIP (00.15.45-00.20.25): Politikeren Paola Taverna taler om og forklarer Beppe Grillos blog. 

FILMKLIP (00.56.22-00.59.48): Diskussionen om hvorvidt bloggen skal bestemme, om Adela fra Femstjernebevægelsen skal ekskluderes fra partiet eller ej.

1B: Læs artiklen ‘Italiens politiske fremtid afgøres af en internetafstemning’ (Information 3.09.19 – brug fx Infomedia). Hvad er der sket med demokratiet i Italien, efter at Femstjernebevægelsen har fået magt? 

 

2. Politikerlede

Se filmklip med Beppe Grillos tale fra 2013 før parlamentsvalget:

FILMKLIP (00.01.30-00.02.51).

2A: Beskriv Beppe Grillos syn på italiensk politik, hans kropssprog og tilhørernes reaktion på talen. 

2B: Hvordan italesætter Beppe Grillo konkret den politiske elite?

 

3. Økonomisk grobund for protestbevægelser i Italien? 

3A: Redegør for økonomiske makrotal for Italien for 2008 til i dag. Hvordan er det gået med Italiens BNP? Arbejdsløshed? Ulighed? Underskud på statens budget? Undersøg derefter, om der er sammenhæng mellem økonomien i Italien og utilfredsheden med de italienske politikere. Se fx DI’s markedsrapport for Italien april 2020.

3B: Brug modellen nedenfor til at forklare, hvorfor Femstjernebevægelsen opstod og fik vækst i netop Italien fra 2009 og frem. 

4. Beppe Grillos magt? 

Se filmklippet med politikeren Adele, der kritiserer Beppe Grillo, og Grillos svar på hendes kritik.

FILMKLIP (00.47.12-0.54.54).

4A: Læs op på de tre magtformer. Hvilken magt har Beppe Grillo, og hvilken plads er der til at udfordre partilinjen i partiet?

Kilde: Forlaget Columbus

4B: Se de to filmklip nedenfor, der viser Beppe Grillos tale op til parlamentsvalget i 2013. Hvad er indholdet i hans tale? Hvem er folket? 

FILMKLIP (00.08.51-00.09.27)

FILMKLIP (00.18.38-00.20.28).

4C: Find med udgangspunkt i nedenstående kriterier konkrete eksempler på, om Femstjernebevægelsen agerer populistisk i dokumentaren.

Den tyske idéhistoriker Jan Werner Müller definerer populisme ud fra følgende kriterier:

 • Hævder at tale på vegne af hele folket.
 • Hævder at have ret til at udpege, hvem folket er.
 • Mener, der eksisterer en elite, der modarbejder populisten; med eventuel hjælp fra inden- eller udenlandske fjender.
 • Taler en akut krisetilstand op – som de har enkle løsninger på.
 • Producerer ofte konspirationsteorier.
 • Anklager uafhængige medier for at være korrupte.
 • Betvivler, at folk, der ikke støtter op om populisten, er en del af folket.
 • Tillader sjældent intern debat i partiet vendt mod lederens partilinje.
 • Bruger ofte retorik fra krigens verden.
 • Anerkender ikke deres politiske modstandere.

4D: Læs efterfølgende ‘Femstjernebevægelsen: En ny populistisk 3. vej’, 4.03.18, Magasinet Europa. 
Agerer bevægelsen populistisk ifølge artiklens skribent? 

4E: Se filmen 'Kvinderne i Gyldent Daggry' (2017).
Hvilke forskelle og/eller ligheder er der mellem de to politiske bevægelser? Viser filmene samme form for populistiske bevægelse? 

 

5. Dokumentariske og filmiske virkemidler

5A: Analysér og diskutér filmskaberens rolle i dokumentaren? 

5B: Analysér de dokumentariske greb, og diskutér, hvordan andre dokumentariske løsninger havde påvirket filmens indhold og udtryk.

5C: Hvordan forholder filmskaberen sig til de karakterer, hun følger, og hvordan påvirker hendes metodiske greb dokumentarfilmen? Inddrag evt. portrættet af Silvio Berlusconi, og læg særligt mærke til klipning og filmiske virkemidler i filmklippet herunder. 

FILMKLIP (00.14.37-00.15.50).

5D: Hvilke kunstneriske greb benytter filmskaberen i dokumentaren, og hvilken effekt har fremgangsmåden?

 

6. Særfagligt: Samfundsfag

6A: Hvilken protest iværksatte Femstjernebevægelsen mod Berlusconis politik og ledelsesstil? Diskutér herefter om Berlusconi og Femstjernebevægelsen agerer populistisk? 
Læs kapitel to i 'Protestbevægelser' (2013) af Kjeld Mazanti Sørensen

6B: Efter dokumentarfilmens premiere har Femstjernebevægelsen fået politisk magt. Hvilke udfordringer er der i bevægelsens demokratisyn i forhold til at regere Italien? 

Læs en af nedenstående tekster for at kunne svare på spørgsmålet: 

 • 2019, 'Italiens politiske fremtid skal afgøres af en internetafstemning', Information, 3. september af Martin Gøttske, (brug fx Infomedia)
 • 2019, 'En ny italiensk regering: folkets vilje eller gigantisk gedemarked?', Jyllands-Posten, 5. september, af Jette Elbæk Marissa, (brug fx Infomedia)
Foto: Filminstituttet

Tværfagligt

Samfundsfag og psykologi

Beppe Grillo er leder og igangsætter af Femstjernebevægelsen. Hvilken type leder er Beppe Grillo, og hvordan reagerer de forskellige personlighedstyper på hans ledelsesstil? Hvilke gruppeprocesser opstår i bevægelsen, og hvordan inkluderes og ekskluderes forskellige personer?

Læs kapitel fire og ni i Schultz Jørgensen et al: 'Socialpsykologi'. Frydenlund 2016.

Links og litteratur

Bøger

 • Skov, Jesper og Thrane Lassen, Mikkel: 'Italiens Historie', 2016. 
 • Schultz Jørgensen et al.: 'Socialpsykologi', Frydenlund 2016.
 • Iversen, Kristian: 'Nationer og Nationalisme', Colombus 2017.
 • Mazanti Sørensen, Kjeld: 'Protestbevægelser', Colombus 2013.

Artikler – brug fx Infomedia

 • 2018, 'Forbandede Italienere', Weekendavisen, 9. marts af Morten Beiter.
 • 2018, 'Populismens Tid', Weekendavisen, 8. juni af Ulf Hedetoft.
 • 2019, 'Italiens politiske fremtid skal afgøres af en internetafstemning', Information, 3. september af Martin Gøttske.
 • 2019, 'En ny italiensk regering: folkets vilje eller gigantisk gedemarked?', Jyllands-Posten, 5. september, af Jette Elbæk Marissa.
 • 2019, 'Den Italienske regering åd sig selv op indefra og døde af konstante skænderier og kampe', Information, 22. august af Martin Gøttske.

Hjemmesider

 • Filmcentralen: Filmen 'Kvinderne i Gyldent Daggry' af Håvard Bustnes, Norge, 2017.
 • Filmcentralen: Gymnasiefaglig vejledning til 'Kvinderne i Gyldent Daggry' .

Filmiske virkemidler

Læs om filmiske virkemidler og dramaturgi i Filmcentralens Filmleksikon