Spil og gæt en grundfølelse med et instrument

 • Tegn 4 smileyer eller print billeder af disse 4 smileyer ud fra nettet. Der skal være mindst ét smileybillede pr. deltagende barn:
   
 • En glad smiley
 • En vred smiley
 • En bange smiley
 • En forelsket smiley
   
 • Find forskellige instrumenter frem til aktiviteten - fx mindre slagtøjsinstrumenter, et klokkespil, en tromme.
 • Placer instrumenterne og smileybillederne med bagsiden opad midt på gulvet.
 • Børnene sætter sig i en stor rundkreds rundt om instrumenterne.
 • Én ad gangen går et barn ind til midten og trækker en smiley, vælger et instrument og spiller grundfølelsen.
 • De andre børn skal nu gætte, hvilken følelse der er tale om.
 • I kan evt. vælge, at den, der optræder samtidig mimer følelsen, frembringer lyde eller nynner uden ord.
Se mere

Tid

Deltagere

Alder

Temaforløb