Aborresøen - Vinter

Svend Johansen, 1978, 11 min
Se forsmag

Hvordan klarer fiskene sig om vinteren, når der er is på søen? Filmen fortæller om fisk, der går i dvale, om fisk, der finder de dybeste steder, og om de gamle og svage fisk, der dør. Fiskene er vekselvarme, og deres aktivitet falder sammen med temperaturen. Filmen indgår i en serie på 5 film, som kan ses i vilkårlig rækkefølge.