Lav film

Eksterne ressourcer om praktisk filmproduktion i skolen

"Det er Filminstituttets vision, at alle børn og unge skal have muligheder for og kompetencer til at opleve, forstå og skabe film."

I denne sektion er der fokus på elevernes arbejde med selv at skabe film. Her er samlet adgang til en række eksterne tilbud og ressourcer, der understøtter arbejdet med praktisk filmproduktion i skolen.

Som for andre udtryksformer gælder det også for arbejdet med film, at skabende og analytiske aktiviteter i undervisningen indbyrdes supplerer og styrker hinanden. Når man for alvor skal have filmen som udtryksform ind under huden, er det vigtigt både at kende til store og vigtige værker lavet af andre, og selv at prøve kræfter med at udtrykke sig kreativt inden for denne udtryksform og bruge den filmfaglige værktøjskasse aktivt og kreativt. Derfor skal eleverne i dag ikke kun have kompetencer til at udtrykke sig mundtlig og skriftligt. Lige så vigtigt er det, at de lærer at arbejde kreativt med levende billeder og udveksle deres filmiske udtryk via filmdelingstjenester og sociale medier. Kompetencer til at udtrykke sig med levende billeder er i dag helt centrale for at kunne ytre sig og have en stemme i tidens kultur- og mediebillede.

Ressourcerne tilbydes af forskellige aktører i det filmpædagogiske miljø i Danmark, som har stor erfaring med praktisk filmproduktion i undervisningen. Indholdet på disse sites er således udviklet på baggrund af mange års erfaringer med at arbejde med praktisk filmproduktion i undervisningen på grundskoleniveau. Du kan læse nærmere om de enkelte ressourcer under hvert enkelt menupunkt. Vi ønsker jeg god fornøjelse med at udnytte ressourcer og tilbud.

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen
martinb@dfi.dk

Lisbeth Juhl Sibbesen
lisbeths@dfi.dk

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2022.