Danmarks Industrialisering 1

Finn Løkkegård, Elsebeth Cato, 1988, 20 min., Speak
Se forsmag

Mellem 1840 og 1914 slog den industrielle produktionsmåde igennem i Danmark.Produktionsmåder før industrialiseringen skildres: husflid, håndværk og manufaktur. Vi ser eksempler på de første fabrikker, og der redegøres for periodens sociale og økonomiske forhold. Fra midten af 90'erne og frem til udbruddet af første verdenskrig nød dansk erhvervsliv godt af en almindelig højkonjunktur. Men det industrielle gennembrud medfører også miserable arbejdsforhold for mænd, kvinder og børn.

Denne film kan desværre ikke indlejres på andre hjemmesider pga. rettigheder.