Den hvide magt

2004, 58 min, DK/Dokumentarfilm, Danmark, Danske tekster

Filmen belyser patienters manglende muligheder for at kvalificere deres frie sygehusvalg. En betydelig mængde information er tilgængelig i sundhedsvæsenet, men den kommer ikke ud til de patienter og pårørende, der bl.a. skal tage stilling til, hvor de vil gennemføre livsvigtige operationer eller behandlinger.Filmen beskriver i øvrigt, at der er betydelige forskelle på det relativt lukkede danske system og visse andre lande, hvor patienterne kan få direkte adgang til sygehuses og lægers resultater.Filmen er bygget op om to personers forløb fra Viborg Sygehus' optageområde. Derudover følger filmen en gruppe patienter på deres rejse til Sundhedsstyrelsen for at få en forklaring på, hvorfor styrelsen ikke advarede dem mod en faglig ukvalificeret øjenlæge.

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle