Patrimonium

Carl Olsson, 2019, 74 min.
Se forsmag
Patrimonium er en film om den danske landadel, der konstant bevæger sig i grænselandet mellem historie og modernitet. Gennem sceniske tableauer og et skarpt øje for detaljer undersøger filmen denne relation - og dermed tiden selv. Vi iagttager mennesket og dets bestræbelser på at finde sin plads i en verden af tradition og perfektion.
Se mere