Thy-lejren 1970

Kjeld Ammundsen, Gregers Nielsen, Ebbe Preisler, Finn Broby, Dino Raymond Hansen, Teit Jørgensen, 1974, 46 min
Se forsmag