Ung

Henning Carlsen, 1965, 28 min., Speak
Se forsmag

En række af de spørgsmål, som optager ungdommen, berøres i en rundbordssamtale mellem syv unge, hvis baggrund og livsholdning skitseres i interviewform. Man drøfter bl.a. ungdommens indstilling til atomangsten, tidens krav om uddannelse og specialisering, erhvervsvalg og arbejdsglæde, ungdommens trang til selvstændig bolig og synet på det seksuelle samliv.

Denne film kan desværre ikke indlejres på andre hjemmesider pga. rettigheder.

Se mere