Klip

Kikser 00:01:29.97 - 00:01:45.51 Jon redder ikke bolden

0:16 min