Klip

Kikser 00:09:41.88 - 00:10:06.53 siger til k han skal snakke med j

0:25 min