Almanya – Velkommen til Tyskland

OPGAVER TIL TYSK

Opgaverne til tysk er opdelt i tre kategorier: individuelle opgaver, paropgaver og gruppeopgaver. 

Individuelle opgaver: 

Mache einen Vortrag über den Film
Formålet med præsentationen er eksamenstræning. Den mundtlige opgave ligger i tråd med det forventede oplæg om et selvvalgt emne af cirka fem minutters varighed ved den mundtlige del af tysk eksamen. 

 • Suche die Information, die du brauchst, um deinen Vortrag zu machen. 
 • Schreibe dein Manuskript. 
 • Mache eine Einführung, in der du erklärst, wovon du erzählen möchtest und warum. 
 • Schreibe den Hauptteil. Hier kannst du Beispiele von Ereignissen geben und kleine Geschichten erzählen, die deine Pointe unterstützen. Verwende am liebsten Bindewörter oder Phrasen, um deinen Vortrag fließend zu machen z.B. deshalb, deswegen, darum, um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel, im Grunde genommen,eigentlich, aber … 
 • Mache einen Abschluss, indem du zusammenfasst, was du gesagt hast. Wichtig ist hier deine eigene Meinung klar zu machen. Verwende gerne konkludierende Wörter, z.B. zum Schluss, zusammenfassende kann man sagen, dass …, als Schlussfolgerung, mit anderen Worten, um es kurz zu machen … 

Schreibe eine Filmrezension von 'Almanya – Willkommen in Deutschland'

Du darfst nur 250 Wörter benutzten.

Formålet med filmanmeldelsen er eksamenstræning. Den skriftlige opgave er af en længde, som svarer til den frie skriftlige del af den skriftlige prøve i tysk ved 9. klasses afgangsprøve. 

 • Am Anfang brauchst du ein bisschen Information über den Film. Du kannst diese Information auf dem Internet suchen. Informiere den Leser darüber, um welsches Genre es sich handelt, wer der Autor ist und wer die Darsteller sind. 
 • Danach sollst du eine Einführung schreiben bevor du ein bisschen über die Handlung des Filmes schreibst. Also wovon handelt der Film und welche Themen werden behandelt. 
 • Dann sollst du deine Kritik von dem Film geben gefolgt von deiner Bewertung. Die Kritik ist deine persönliche Meinung über den Film und die Botschaft. Was hat dir am besten und am wenigsten gefallen? Du musst deine Kritik begründen. 
 • Am Ende wirst du deine Bewertung geben; kannst du den Film empfehlen? Gebe z.B. Sterne. 
 • Denke daran, dass du deine Rezension spannender and ansprechender machen kannst, wenn du in deiner Beschreibung viele Adjektive benutzt. 

Pararbejde:

Macht ein Interview 
Formålet med opgaven er at træne elevernes mundtlige sprogfærdighed. 

 • Ihr sollt in diese Aufgabe ein Interview mit Cenk oder Canan für eine Zeitung machen. 
 • Einer ist Reporter(in), der oder die andere ist die befragte Person. 
 • Formuliert sowohl die Fragen als auch die Antworten gemeinsam. 
 • Macht eine Aufnahme auf CD oder Video oder stellt es der Klasse vor. 

Schreibt eine Charakterisierung einer Person 
Formålet med opgaven er at udvide elevernes ordforråd og deres fortrolighed med anvendelsen af ordbøger. 

 • Wählt eine Person aus dem Film, die ihr mögt, die euch sympathisch oder unsympathisch ist, oder die ihr nicht verstehen könnt. 
 • Findet alle Adjektive, die die Person in dem Film beschreiben können. 
 • Vergleicht zu zweit eure Ergebnisse, ihr könnt gemeinsam neue Adjektive hinzufügen oder streichen. 
 • Benutzt die Adjektive, die ihr ausgewählt habt, und schreibt eine Charakterisierung der Person. 
 • Vergleicht euer Resultat mit dem Resultat einer anderen Gruppe. 

Gruppearbejde: 

Macht ein Schauspiel 
Formålet med opgaven er at udvide elevernes ordforråd og opøve deres mundtlige sprogfærdighed. 

 • Schreibt in der Gruppe eine neue Szene für den Film. 
 • Ihr könnt ein Drehbuch schreiben oder ihr könnt mit Stichwörtern improvisieren. 
 • Verteilt die Rollen, so dass alle Mitglieder eurer Gruppe eine Rolle haben. 
 • Übt die Szene und spielt sie danach vor der Klasse. 
Roxy Film

OPGAVER TIL HISTORIE

Gæstearbejdere – Ja tak! Nej tak! 
Formålet med opgaven er at undersøge nogle af de problemstillinger, der førte til invitationen af gæstearbejderne, og hvorfor nogle danskere senere ønskede, at gæstearbejderne skulle rejse hjem igen. 

 • Find information om samfundsudvikling i Europa i perioden mellem 1945 og 1990. 
 • Begrund på baggrund af de fundne informationer behovet for at invitere gæstearbejder. 
 • Hvad ligger der i begrebet gæstearbejder? 
 • Hvilke(n) afgørende begivenhed(er) i starten af 1970’erne bevirkede, at mange danskere mente, at gæstearbejdere skulle rejse hjem igen? 
 • Hvorfor valgte mange gæstearbejdere at blive i landet? Sammenlign evt. med familien Yilmaz' historie. 
 • Find med udgangspunkt i filmen saglige argumenter for og imod gæstearbejdere – hvordan oplever de forskellige familiemedlemmer deres liv i Tyskland? 
 • Hvorfor tror du, at Muhamed vælger at blive i Tyrkiet, da resten af familien rejser tilbage?

En vellykket integration: Jeg mener … 
Formålet med opgaven er at sætte ord på egne holdninger om modtagelsen og integrationen af gæstearbejderne set retrospektivt. 

 • Skriv, og hold en tale i samme ånd, som den Cenk holder på vegne af sin afdøde farfar foran sin familie og fremtrædende medlemmer af den tyske forbundsdag. 

Indvandring i Danmark 
Formålet med opgaven er at undersøge indvandringen til Danmark, og hvordan danskere har modtaget de fremmede over tid.

 • Find information om, hvornår indvandringen til Danmark begyndte. Indvandrergrupper, som bør medtages, er Herrnhuterne, Kartoffeltyskerne, Huguenotterne, Roepolakkerne, de russiske jøder m.fl. Tag evt. udgangspunkt i Benny Andersens digt 'Skabssvenskere'. 
 • Hvordan er disse grupper blevet modtaget i Danmark? 
 • Hvorfor har danskerne svært ved at blive enige om en fælles holdning til ”de fremmede”? 
 • Hvordan bliver man dansker og dansk? 
Foto: Roxy Film

OPGAVER TIL SAMFUNDSFAG

En globaliseret hverdag? 
Formålet med opgaven er at undersøge, i hvor stor en udstrækning den påståede globalisering påvirker vores hverdag. 

 • Hvor globaliseret er din hverdag? Tænk dig godt om, før du svarer. 
 • Læs Marias historie, og lav selv et lignende overslag over de elementer, der indgår i din hverdag. 

15-årige Maria spiser cornflakes fra Kellog’s, der er et amerikansk mærke, som produceres over hele verden. Mælken, hun hælder over, kommer fra Arla, som har afdelinger i andre lande. Den kaffe, hun drikker til, stammer fra Brasilien. Over morgenmaden diskuterer Marias familie ivrigt, om sommerferien skal gå til Cuba, Canada eller måske Thailand. Bagefter kører Marias mor hende i skole i sin Toyota Avensis, der er et japansk mærke, produceret i England med motordele fra bl.a. Polen. På bagsædet bruger Maria flittigt sin finskproducerede Nokia mobiltelefon, mens hun overvejer, om hun skal have italiensk pizza, amerikanske burgere eller græsk musaka til frokost. Efter skolen cykler Maria til yoga, der oprindeligt stammer fra Indien. Cyklen, derimod, er en danskproduceret Kildemose fra Nr. Lyndelse, selvom flere af delene er fremstillet i Kina. Efter aftensmaden skriver Maria sin engelske stil, et sprog der ifølge hendes far bliver umuligt at klare sig uden i fremtiden. Hun sidder længe foran sin computer, hvis harddisk, keyboard og skærm er fremstillet i forskellige lande. Efter Maria har skypet med sin veninde, der er på udveksling i USA, tænder hun fjernsynet og zapper mellem familiens 18 kanaler – danske, engelske, svenske, norske, tyske, franske, spanske og én italiensk – inden hun finder en amerikansk serie, som hun elsker. Klokken 22 lægger hun sig til at sove i sin IKEA-seng, der stammer fra en svensk producent med afdelinger over hele verden, men hvor det meste af træarbejdet udføres i Ukraine og Rusland. 

(Ovenstående tekst er en omskrivning af Globalisering i hverdagen, Lene Møjbjerg Stevnhoved, JP Undervisning, 15. 03. 2006).

Roxy Film