Bag skyerne – når børn sørger

- et undervisningsmateriale om børn og sorg

Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i dokumentarfilmen 'Bag skyerne – når børn sørger'.

Hvert år mister 5.272 børn og unge en eller begge forældre, og 928 mister hvert år en søster eller bror. Det svarer til, at mindst ét barn i hver klasse har prøvet at miste en forælder, en søster eller bror ved afgang fra grundskolen. Filmen 'Bag skyerne' og det tilhørende undervisningsmateriales hensigt er at være med til at tilbyde et fælles sprog om sorg og om det at miste.

Det kan have store konsekvenser for et barns trivsel at gå alene med sin sorg. Man kan komme til at føle sig alene, anderledes og ikke føle sig forstået, og det gør det vanskeligt for dem at socialisere med andre, følge med i skolen og tage læring ind – hvilket gør dem særligt udsatte. Sammen med skolens sorgplan kan dette materiale derfor bruges til at styrke elevernes forståelse af sorgreaktioner samt få en forståelse af, hvordan man kan bearbejde sorg, og hvad deres kammerater kan få brug for.

Målgrupperne for filmen og undervisningsmaterialet er: indskoling (0.-3. kl.) og mellemtrinnet (4.-6. kl.). 'Bag skyerne' fortælles ud fra de medvirkende børns historie og umiddelbare perspektiv. Børn i nogenlunde samme aldersgruppe (6-12 år) vil derfor nemt kunne spejle sig i de medvirkende og deres historie. 

Materialet er udgivet af Røde Kors og Good Company Pictures i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter – Børn, Unge og Sorg og Landsforeningen Liv & Død – og er støttet af Det Danske Filminstitut. Du finder materialet her:

rødekors.dk/bagskyerne