Biernes by Lærer

Hjem

Om filmen

I denne film oplever vi mange aspekter af biernes liv og færden i løbet af et år. I det tidlige og kølige forår flyver bierne ud på engen. Her samler de blomsterstøv og nektar. Hjemme i ”byen” gives nektaren til andre bier, der langsomt laver den til honning. Æg lægges, larver fodres, der rengøres, og der holdes vagt. Bierne bygger byen af voks, og vi hører, hvordan mængden af propolis afgør, hvor gennemluftet byen kan blive. Vi hører om arbejderbiens utroligt mange opgaver. Vi finder ud af, hvad et bistik egentligt er, og hvordan bierne kan finde ud til engen og tilbage igen. Historien følger udviklingen af en ny dronning, splittelsen af bi-byen, sværmningen og sværmens opsøgning af en ny by.

Filmens credits

Titel: Biernes by
Produktionsland og -år: Danmark, 2004
Instruktør: Laila Hodell og Bertel Torne Olsen
Længde: 30 min.
Medierådet for Børn og Unges vurdering: Tilladt for alle
Læs Medierådet for Børn og Unges vurdering her

Foto: Casper Høyberg

Arbejdsforslag

Indskoling

Et muligt arbejdsforløb, der kan vække de yngre elevers nysgerrighed bakket op af praktiske indslag, kunne være at arbejde med et emne som ”Biernes blomster/dyr og planter”:

 • Se filmen 'Biernes by'.
 • Klassen tager ud til en eng med blomster. Her plukker eleverne de blomster, som de ser bierne lande på. Blomsterne tages med hjem til skolen, hvor de presses i gamle telefonbøger. De pressede blomster limes på pap og navngives så vidt muligt. Brug evt. en farveflora.
 • Arkene tages også med til billedkunst, hvor eleverne kan gengive dem i deres egen hånd.

Emnet ”husdyr” kunne være en indgangsvinkel til bien i menneskets tjeneste:

 • Hvad er et husdyr? Et større emne, der måske også kan omfatte gårdbesøg eller kæledyrssnak.
 • Bien er et glimrende eksempel på et husdyr. Efter filmen kan klassen besøge en biavler. På www.biavl.dk kan Danmarks Biavlerforening kontaktes, og man kan få oplyst, hvor der vil være mulighed for at komme på besøg.
 • Mange naturskoler har også et bihold, og nogle har endda bierne i en ”glaskube”, hvor cellernes indhold let kan studeres. På naturskolen kan den lokale naturvejleder følge op på emnet sammen med jer.
Foto: Casper Høyberg

Mellemtrin

For at få en dybere forståelse af biernes avancerede samfund kan man lave en rollefordeling, før filmen ses.

 • Mange af filmens detaljer handler om udviklingen af de tre typer bier: Arbejderbier, droner og dronninger. Fordel de tre typer bier på tre hold i klassen: To personer er på dronningerne, fem er på dronerne, og resten skal høre godt efter alle arbejderbiens livsfunktioner. Alle tre hold er nu ansvarlige for at tage noter eller huske alt det, der bliver sagt om netop deres slags bi i filmen.
 • Se filmen.
 • Holdene forbereder en fremlæggelse af deres bi og dens rolle i biernes by. Hvad den laver, hvilket køn den har, hvor længe den lever osv.

Iagttagelse og undersøgelse af biernes brug af specielle blomster:

 • Se filmen
 • Praktisk opfølgning: Pluk de blomster, som bierne er landet på. Hjemmeopgave eller fælles klassetur.
 • Navngiv dem, og find ud af, hvad bien får ud af blomsterne. Pollen, nektar eller begge dele.
 • Hvad får blomsten ud af at give dette foder til bien?
 • I efteråret kan eleverne medbringe ”skæve” æbler, der tyder på, at ikke alle frøanlæggene i æblet er blevet bestøvet af en bi. Det tjekkes ved at skære hen over æblets ”ækvator”. I pæne runde æbler kan man se fem kerner her. Disse æbler HAR fået bestøvet alle deres fem frøanlæg. Bierne har haft meget travlt.

Overbygning

Bierne i menneskets tjeneste: Servér te med mælk og honning. Med deres kop i hånden introduceres eleverne til detektivarbejdet:

 • Hvilke tre naturprodukter taler vi om her?
 • Hvordan laves de? Og af hvem?
 • Hvordan udvinder mennesket produkterne? I Danmark og i fx Sydamerika.
 • Hvilken slags natur kræver produktionen?
 • Klassen kan inddeles i tre hold. Et af dem tager fat i 'Biernes by' som en indgangsvinkel til ”honning som landbrugs-produkt”. Kilder til at undersøge te og mælk, såvel som honning, kunne være: Danske Mejeriers Fællesorganisation Tlf. 86132611, Landbrugsrådets Samfundskontakt Tlf.: 33145672, Økologisk Landcenter Tlf.: 86192755. Eleverne kan også på egen hånd søge informationer på biblioteket eller internettet.
Foto: Casper Høyberg

Henvisninger

Danmarks Biavlerforening (www.biavl.dk) tilbyder god information i form af bl.a. folderne 'Bier i haven' og 'Bi lidt – lidt om bier'.

Bogen 'Lærebog i biavl' af Eigil Holm (Eigil Holms forlag 1983) er fantastisk og følger biens liv og produktion måned for måned.

En farveflora kan være lettere at finde rundt i, når fagtermer som bloster og støttebæger ikke ligger lige på tungen. Gads naturforum har udgivet en farveflora.

I bogen 'Børnekunst – inspiration til billedkunst' af B. Johansen og L. Lauridsen (Kroghs Forlag 2003) findes god vejledning i, hvordan man kan arbejde med børn og fx dyremotiver og få fantastiske resultater.

Den lokale naturvejleder kan altid lave et spændende oplæg sammen med jer: Han/hun kan findes på www.sns.dk (Skov- og Naturstyrelsen).

Mange ture og arrangementer kan undersøges på www.naturnet.dk.

Følgende skoletjenester kan tilbyde spændende oplæg om fx insekter, tilpasninger, fødekæder eller samspillet mellem menneske og dyr: