Billy Elliot

- et undervisningsmateriale

Film: Et sprog uden grænser

Dette materiale til spillefilmen 'Billy Elliot' er en del af det europæiske projekt 'Film: Et sprog uden grænser'. Projektet handler om, at film kan åbne for større gensidig kulturel indsigt og er en oplagt kilde til fælles refleksion. Projektet består af seks europæiske spillefilm og tre klassiske kortfilm for børn og unge, som har tilknyttet hver deres undervisningsmateriale. 

Grundlaget for hvert materiale er basismaterialet 'Undervisningsmateriale om filmisk dannelse i et flerkulturelt perspektiv', som vi anbefaler at læse først. Man kan dog godt bruge materialet til 'Billy Elliot' alene.

Læs mere om projektet, find basismateriale og links til andre materialer her:

Billy Elliot – Materiale

Indhold

 • Om filmen
 • Handlingsreferat
 • Før filmen
 • Tema: Rollemodeller
 • Opmærksomhedsopgave
 • Efter filmen
 • Tal om filmoplevelsen
 • Fortællersynsvinkel
 • Tema: Strejke
 • Elevark 1 – Citater
 • Elevark 2 – Min fremtid

Find forklaringer på filmiske fagord i Filmcentralens Filmleksikon

Find materiale her:

Materialetype:

Det Danske Filminstitut har ikke distributionsrettigheder til filmen. Med en spillefilmsaftale med AVU-medier kan man streame den til undervisningsbrug på mitCFU.dk.

Se filmen her