Blinkende lygter

Blinkende lygter

– et undervisningsmateriale

Blinkende lygter – ordbilleder og filmbilleder

'Blinkende lygter' bliver navnet på de fire venners kro dybt inde i en sønderjysk skov. Navnet finder de på, da Stefan, rørt til tårer, læser et digt op med titlen 'Blinkende lygter'. Det er skrevet af Tove Ditlevsen (som vennerne tror, er en mand ved navn Ove Ditlevsen), og dette digt har også givet filmen sin titel. Man kan derfor med god ret sige, at digtet har betydning i forhold til filmens fortælling.

Begynd denne opgave med at læse Tove Ditlevsens digt.

Et digt skaber stemninger og billeder, når vi læser det. Når et filmmanuskript bliver omsat til film, er det på mange måder det samme, der sker: En instruktør og en fotograf sætter billeder og stemninger på manuskriptets ord. Men hvor digtets korte form og meget betydningsfulde ordvalg forsøger at indfange essensen af noget (det kan for eksempel være en følelse, en stemning eller en hændelse må en filmfortælling folde sig ud. Vi må have alle "mellemregningerne" for at forstå, hvorfor personerne handler, som de gør. Det er først bagefter, når vi har set filmen, at vi igen kan koge den ned til en essens, så vi med få ord kan sige, hvad filmen handlede om, og hvilken stemning den bragte os i.

Billederne og musikken er med til at skabe filmens stemning, og det er måske her, at den er tættest på digtets brug af ord. Farverne, lyset og billedernes opbygning skaber sammen med filmens musik en tone, der arbejder sammen med historien.

I 'Blinkende lygter' er der flere forskellige billedudtryk, som arbejder sammen: Vi ser i filmens begyndelse solbeskinnede sommerbilleder fra kroen og regnvåde billeder fra København. Men det meste af filmen udspiller sig i et stemningsfuldt vinterlandskab i den sønderjyske skov i kolde og mættede farver.

  • Forsøg at skrive ned ganske kort, hvad digtet handler om, hvilken stemning det bringer sin læser i, og hvilke billeder det skaber.
  • Gør nu det samme med filmen, skriv ned på 2-3 linjer: Hvad er dens tema, hvilke stemninger findes og skifter de igennem filmen? Tænk også her på filmens billeder, se eventuelt på de billeder, som er gengivet her. Sammenlign nu de to lister – står der det samme? Er der bestemte scener, som passer bedst sammen med digtet?
  • Tove Ditlevsens digt er fra 1947, det har altså mere end halvtreds år på bagen. Har forskellen i "alder" betydning for de to beskrivelser af en ulykkelig barndom?
  • Hvordan spiller forskellen mellem en filmfortælling og et digt ind? Hvordan bruger filmen årstiderne til at fremhæve forskellige stemninger.

Da vi møder Torkild, Stefan, Arne og Peter, er de voksne. Men i løbet af filmens fortælling tages vi fire gange med tilbage i historien og får et billede af mændenes barndom: Lederen Torkild, hvis far hængte sig i æbletræet, da Torkild ikke respekterede hans tre æbler. Narkomanen Peter, der blev låst inde i et skab med en karton cigaretter med besked på ikke at komme ud, før han havde røget dem. Voldsmanden Arne med den voldelige far stikker af efter indirekte at have forårsaget en kammerats selvmord. Og endelig møder vi den barnlige Stefan, hvis forstyrrede familiemedlemmer slet ikke er i stand til at tale med hinanden.

Tilbageblikkene ser ikke ud som resten af filmen, de virker ikke særligt realistiske. Der er noget absurd over både historier, spillestil og billeder – næsten som en drøm. Det bliver dels understreget af, at historierne er fortalt efter samme mønster: Drengene undertrykkes, nogen dør, drengene flygter, og dels også af et symbol, der går igen i alle historierne: en cirkel med et kors eller kryds i midten. I Torkilds, Arnes og Stefans historier udgør korset en stor vinduesramme i familiernes huse, mens det i Peters historie er vinduet i det skab, hvor han er låst inde.

Man kunne måske sige, at tegnet er en slags metafor for noget i historien, lidt ligesom digte bruger metaforer, altså omskriver noget fremfor at fortælle det ligeud. Man kunne sige, at vi tydeligst genfinder digtet 'Blinkende lygter' i barndomsbeskrivelserne, både i den funktion, de har for personkarakteristikken af de fire venner, og i deres drømmeagtige stil, der først og fremmest skal fremkalde stemninger.

  • Diskutér, hvilken funktion barndomsbeskrivelserne har for filmens historie – hvorfor er de med i filmen? Hvordan skildrer de barndommen og dens betydning for vores videre liv? Hvordan passer det sammen med det, digtet 'Blinkende lygter' handler om? Hvorfor er netop disse scener fortalt i en anden stil end resten af filmen? Hvordan fortælles scenerne i forhold til den måde digte eller eventyr fortælles på, er der ligheder? Hvad betyder tegnet, hvad kunne det forestille, og hvorfor går det igen? Er der andre ting, der går igen?

Da Stefan læser digtet, bliver han så berørt, at han begynder at græde. Han læser digtet op for de andre, der ligesom ham berøres af det, og derfor beslutter han at opkalde kroen efter det.

  • Hvorfor bliver Stefan så berørt, da han læser digtet op? Hvorfor reagerer de andre, som de gør?
  • Ændres jeres opfattelse af filmens personer og historie sig, når I læser digtet? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke?
  • Hvorfor har Anders Thomas Jensen kaldt sin film 'Blinkende lygter'?

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle