BZ

- et undervisningsmateriale

Dokumentarfilmen 'BZ' (2006) fortæller om den københavnske bz-bevægelse, og den fokuserer særligt på en af bevægelsens mest kendte aktioner: barrikaderingen af Ryesgade i København i 1986.

Dette undervisningsmateriale er udarbejdet af filmens instruktør, Helle Hansen. Grundtanken bag materialet er at give elever – og lærere – i grundskolens ældste klasser og i gymnasiet en mulighed for at få et samlet billede af den københavnske bz-bevægelses historie.

Materialets udgangspunkt er Helle Hansens researchmateriale til filmen, og det præsenterer således en lang række facts, som filmen af gode grunde ikke har fundet plads til.

Materialet består af:

  • En oversigt over de medvirkende i filmen
  • En klikbar tidslinje over bz-bevægelsens historie
  • To klikbare kort over København med beskrivelser af centrale lokaliteter
  • En klikbar emneliste over centrale steder, hændelser og personer
  • Henvisninger til litteratur m.m. om bz-bevægelsen

Der er ingen arbejdsspørgsmål i materialet. I stedet er tanken, at eleverne, med udgangspunkt i filmen, på egen hånd kan søge informationer i tidslinjen eller emnelisten – eller gå på opdagelse i de to kort over København, hvor de kan klikke på centrale steder i bz-bevægelsens historie og få flere oplysninger. I tidslinjen, emnelisten og på de to kort kan man klikke og læse mere. Hvert klik fører videre til korte tekster om centrale steder, personer og hændelser. Og i disse tekster kan man desuden klikke på fremhævede ord og dermed få yderligere informationer.

Link til materialet:

http://www.dfi.dk/bz