De skygger vi arver

I dokumentarfilmen 'De skygger vi arver' sætter instruktør Susanne Kovacs fokus på sin egen familie. Hun er barnebarn af jødiske holocaust-overlevere og datter af en tysk mor og en dansk jødisk far. Nu mange år senere stiller hun en række spørgsmål til familiemedlemmerne om sin egen opvækst og afdækker, hvordan krigen aldrig er afsluttet. Fortidens rædsler har altid været til stede som et altoverdøvende, men uudtalt traume i hendes plagede familie.

Dansk Jødisk Museum har udviklet et undervisningsmateriale til filmen. Materialet er skrevet af Anna Luna Daugaard. Målet med undervisningsmaterialet er at give eleven indsigt i krigens rædsler og menneskelig forståelse. Hvordan påvirker rædslerne stadig familier, som har været berørt af krigen? Hvordan kan nogle af ofrene være blevet bødler over for deres egne børn? Og i hvilket omfang har man krav på at kende sine forfædres historie? Du finder materialet her:

DE SKYGGER VI ARVER – UNDERVISNINGSMATERIALE