Det gyldne kompas Lærer

Hjem
 • Til læreren
 • Filmens handling
 • En pige ved navn Lyra
 • Lyras mission
 • Det gyldne kompas
 • Lyst til mere: fra bog til film

Til læreren

Filmen 'Det gyldne kompas' bygger primært på første bind af den engelske forfatter Philip Pullmans trilogi om pigen Lyra og hendes kamp for retten til at tænke og handle frit: 'Det gyldne kompas' (1995), 'Skyggernes kniv' (1997) og 'Ravkikkerten' (2000). Romanerne kan ses og er da også blevet tolket som et opgør med den katolske kirke og dens dogmer, men mere bredt handler det om mistillid til og modstand mod alle autoritære for ikke at sige totalitære systemer. Philip Pullman er erklæret ateist, og hans fantastiske univers står således i kontrast til tidens andre store filmatiserede fantasy adventures, 'Ringenes herre' og 'Narnia'-fortællingerne, der kan forstås som storslåede historier med klart kristent sigte og budskab.

Filmen nedtoner – formodentlig af kommercielle årsager – kritikken af en dogmatisk kirke, der i bogen kaldes "Den Teologiske Øvrighed". I stedet indfører filmen "Magistratet", en organisation eller loge, der vil have magt og knægte folks frie vilje. Magistratet vil skabe et diktatur, hvor dets sammensvorne medlemmer bestemmer, hvad der må tænkes og siges.

Denne vigtige, universelle problematik er lagt ind i en spændingshistorie om en 12-årig pige og hendes kamp for at finde sandheden og leve som et helt og frit menneske. Og hun skal vel at mærke ikke blot finde sandhed og frihed, men også redde menneskeheden fra et truende, undertrykkende diktatorisk samfund.

Det er oplagt at arbejde med sammenlignende analyse af bog og film eller bruge filmen som anledning til en generel diskussion omkring filmatiseringer af bøger. Find inspiration til arbejdet i EKKO nr. 17 (marts 2003), hvor der er et særligt tema om filmatiseringer. Se artiklerne på http://www.ekkofilm.dk/arkiv.asp?table=arkiv&id=4

Foto: Scholastic Productions

Undervisningsmaterialets opbygning

Dette undervisningsmateriale består af tre afsnit, der sætter fokus på filmens temaer og søger at afklare det eventyrlige, undertiden noget komplicerede univers og dets egen logik. Første afsnit, 'En pige ved navn Lyra', handler om hovedpersonen og hendes daimoner, dvs. følgedyr, som ifølge filmens tankegang er hendes "sjæl" eller afspejler hendes personlighed. Andet afsnit hedder 'Lyras mission' og beskæftiger sig med den store opgave, som er lagt på hendes spinkle skuldre, og de mange udfordringer og forhindringer, som næppe kunne overvindes uden en række nødvendige hjælpere. Tredje afsnit, 'Det gyldne kompas' sætter fokus på det særlige gyldne kompas og det i filmen omtalte "støv", som ifølge Magistratet er farligt. Til de lærere og elever, der vil sammenligne bog og film, er der et særligt afsnit med overskriften 'Lyst til mere: Fra bog til film'.

Undervisningsmaterialet er tilrettelagt således, at man kan vælge at plukke i temaerne og beskæftige sig med de opgaver, som man finder relevante for netop ens klasse. Der er således stof til både én lektions efterbehandling af filmoplevelsen og til et længere forløb, hvor man fx arbejder med romanfilmatiseringer.

Rigtig god fornøjelse med film og arbejde
Judith & Ulrich Breuning

Filmens handling

Den 12-årige Lyra Belacqua leger med sine venner Billy og Roger samt en række andre børn, der tilhører det omrejsende jypsi-folk ("jypsi" minder om det engelske ord for sigøjner, "gypsy"). Legen er voldsom, truende, men mestendels er det bare for sjov, og Billy og jypsi-ungerne forsøger henrykte at tage Lyra og Roger til fange. Lyra er sej og selvsikker og beskytter den lidt mere frygtsomme og forsigtige køkkendreng Roger. Lyra selv bor i universitetsbyen Jordan og lever et pænt, borgerligt og beskyttet liv hos sin onkel Lord Asriel. Hendes forældre er døde ved en ulykke.

I Lyras verden har alle mennesker en daimon, et dyr, som følger sit menneske i tykt og tyndt. Et menneske og en daimon er tæt forbundne. De kan tale sammen; de er uadskillelige og fortrolige; daimonen kan advare sit menneske, og de kan begge føle samme glæde og smerte. Hvis et menneske dør, går også daimonen til grunde. Børns daimon er imidlertid ikke fuldt udviklet og kan antage forskellige skikkelser. Lyras daimon-kat kan således forvandle sig til andre dyr, bl.a. en fugl. Lyra kalder sin daimon for Pan, hvilket er en forkortelse af Pantalaimon. Men hos voksne mennesker er daimonen udviklet til et bestemt dyr, og Lord Asriel ledsages altid af en sneleopard.

I universitetets store sal overhører Lyra en samtale, hvor medlemmer af det mægtige Magistrat vil forhindre Lord Asriel i at rejse på ekspedition til Svalbard ved den magnetiske nordpol. Her vil han udforske stoffet "Støv" og muligvis få bekræftet en teori om, at der findes mange andre verdener i universet. Der hældes endda gift i hans foretrukne tokai-vin, fordi Magistratet frygter, at Lord Asriels opdagelser omkring Støv vil føre til kundskab og i yderste konsekvens bevise, at mennesket har en fri vilje, hvilket vil behage både kættere og fritænkere. Og Magistratet kender ikke værre ord!

Lyra forhindrer Magistratets attentatforsøg, og Lord Asriel får af Jordans rektor bemyndigelse til at starte sin ekspedition til Svalbard. Lyra vil naturligvis gerne med, men Lord Asriel siger nej. Hun får imidlertid alligevel chancen, da den charmerende, selvsikre Mrs. Coulter, der betegnes som en ven af universitetskollegiet, skal rejse til selv samme sted og har brug for en assistent. De to ser ud til at gå fint i spænd sammen, og Mrs. Coulters daimon-abe har det hyggeligt med Lyras kat. Inden afrejsen får Lyra af rektor en sjælden gave: Det gyldne kompas, som har tilhørt Lord Asriel, og som kan fortælle hende sandheden og vise altings sande ansigt!

Foto: Scholastic Productions

Det går dog hurtigt op for Lyra, at Mrs. Coulter holder hende som fange, og da hun yderligere erfarer, at vennerne Billy og Roger er stjålet af såkaldte "Snappere", stikker hun af for at redde dem. Det har hun nemlig lovet Roger. Snapperne fører børn til det mystiske sanatorium Bolvangar, hvor læger adskiller børn fra deres daimoner ved en såkaldt intercisionsproces. Og det skal vel at mærke ske, før daimonerne antager en varig skikkelse. For så kan de kommende generationer få fred i sindet og aldrig betvivle Magistratets autoritet. Og Lyra finder ud af, at ordet "snap" kommer fra 'Selskabet i Nord, Arktis og Polerne'. Og hvem er leder af SNAP? Mrs. Coulter!

Lyra får hjælp af Billys mor, Mutter Costa, og Lord Faa, der leder jypsierne, og også heksenes dronning, Serafina Pekkala, viser sig at være en god støtte i nødens stund. Men det bliver den stovte hugaf af en luftskipper, Lee Scoresby, og panserbjørnen Iorek Byrnison, der i førstnævntes luftskib får Lyra frem til Bolvangar, der bevogtes af samojeder med glubske daimon-ulve ved deres side. Iorek Byrnison er en alkoholiseret bjørn, en kongesøn, der er udstødt af sit folk.

Lyra får befriet Billy og Roger og sprænger sanatoriet luften, men er selv ved at miste sin daimon under en intercisionsproces. Hun reddes dog i sidste øjeblik af Mrs. Coulter, som fortæller, at hun i virkeligheden er Lyras mor. Og faderen er Lord Asriel! Nu gælder det for de tilfangetagne børn om at komme væk fra Bolvangar, men samojederne og deres ulve står i vejen. Men så dukker Iorek Byrnison, der har genvundet sin kongeværdighed over panserbjørnene op, og sammen med jypsierne knægter han samojederne.

Lyra bliver sig bevidst, at hun er den udvalgte, det barn, som skal afgøre den store, kommende krig: krigen om den frie vilje. Magistratet vil nemlig herske over alle verdener, og hvis Lord Asriel finder en bro mellem de forskellige verdener, kan Magistratet bemægtige sig broen, og deres magt vil blive stor og uindskrænket. Men i Lee Scoresbys luftskib sidder Lyra og trøster Roger, der trygt falder i søvn. Hun siger til sidst håbefuldt: ”Vi skal nok gøre alting godt. Du og jeg og Iorek og Serafina Pekkala og Mr. Scoresby. Og min far. Vi gør alting godt, Pan. De kan bare prøve på at stoppe os!”

Foto: Scholastic Productions

En pige ved navn Lyra

”Der findes mange universer og mange jordkloder parallelt med hinanden. Verdener som din, hvor folks sjæle lever i deres legemer. Og verdener som min, hvor de går ved siden af os som de dyreånder, vi kalder daimoner. De mange verdener er forbundet af Støv. Støv var her før luftens hekse, vandets jypsier og isens bjørne. I min verden opfandt de lærde et alethiometer. Et gyldent kompas, der viste dem alt det, der var skjult. Men magthaverne, der frygter alle sandheder undtagen deres egne, ødelagde instrumenterne og forbød al omtale af Støv. Dog findes der stadig ét kompas, og der er kun én, der kan læse det!”

Sådan indleder filmens fortæller den forunderlige historie og storslåede saga om pigen Lyra og hendes afgørende rolle i det store spil om retten til at tænke frit og udvikle sig efter eget ønske og behov. Efter den sidste sætning – ”Dog findes der stadig ét kompas, og der er kun én, der kan læse det” – ser vi den lille 12-årige hovedperson lege. Lyra er den udvalgte. Det er hende, som i lyst og nød skal føre os igennem historiens udfordringer, sejre og nederlag.

 • Skriv navnet Lyra på tavlen. Tal om, hvordan hun er. Hvordan hun ser ud? Hvordan er hendes forhold til legekammeraterne? Og især til Billy og Roger? Hvordan ser Lyra på andre mennesker? Hvordan forholder hun sig til jypsierne, der tilhører en anden samfundsklasse end hun selv? Hvad slags pige er Lyra?
 • Tal videre om, hvilke relationer Lyra har til voksenverdenen. Hvordan har Lyra det fx med Lord Asriel? Hvordan opfatter hun Mrs. Coulter i filmens begyndelse? Hvordan og hvornår ændrer hendes opfattelse sig?
 • Sammenfat jeres indtryk af Lyras karakter i en række ord, som I skriver op på tavlen.
 • Skriv en lille tekst, hvor I skal bruge ordene på tavlen til at fortælle om en pige ved navn Lyra. I kan vælge at skrive teksten i prosaform eller som et digt.
 • Gå rundt i klassen, og læs jeres tekster op for hinanden. I skal nå mindst tre kammerater, og husk, når det er din tur til at høre, at give positiv kritik.
Foto: Scholastic Productions

Lyra er ikke en hvilken som helst pige. Hun tilhører en verden, hvor alle mennesker har en daimon – et dyr, som følger et menneske gennem livet, og som afspejler dets indre, de åndelige egenskaber. Børn, som jo ikke er fuldt udviklede, har en daimon, der kan ændre udseende og være forskellige dyr, mens voksnes daimon kun har én fremtrædelsesform. Lord Asriel har således en sneleopard, Mrs. Coulter en abe, mens Magistratets tilhængere mestendels er udstyret med glubske hundedaimoner. Et magistratsmedlem har endog en slange som sin daimon! Lyra selv har en daimon, som hun kalder Pan, og Pan kan både være en kat, en lille væsel, en sommerfugl og en fugl. Pan er en forkortelse for Pantalaimon, og "panta" betyder "alt" på græsk. Hvis man skal lægge noget i dette, må det betyde, at Pan kan alt eller i hvert fald kan transformere sig til alt!

 • Gå i grupper på 4-5, og tal om Lyras daimon Pan. Hvordan er Pan? Hvornår skifter Lyras daimon form? Og hvilken betydning har det? Hvordan er deres indbyrdes forhold?
 • Hos Roger og Billy ses henholdsvis en venlig hund og en mus som daimoner. Hvad symboliserer disse to dyr?
 • Tal videre i gruppen om de voksnes daimoner. Hvorfor har Lord Asriel en sneleopard som daimon? Mrs. Coulter en abe? Mutter Costa en ørn? Lee Scoresbys en hare? Og Magistratets tilhængere har hunde eller beslægtede ulve og inderkredsen en slange eller en ugle? Hvilke egenskaber tillægger vi traditionelt disse forskellige dyr?
 • Skriv dyrene op på en liste. Ud for dyret skriver I alle de egenskaber, som I tillægger netop dette dyr. Tal derefter om, hvorvidt egenskaberne passer på personerne. Hvordan hænger personens karakter og egenskaber sammen med dens daimon?
 • Tal om forholdet mellem Lyras daimon Pan og Mrs. Coulters abe. Hvordan opfører daimonerne sig over for hinanden? Og hvordan opfører de sig over for Lyra og Mrs. Coulter? I begyndelsen virker Mrs. Coulter sød og sympatisk, men hendes abe opfører sig andereledes end hende. Tal om, hvad det betyder for vores opfattelse af Mrs. Coulter.
 • Lav sammen i gruppen et tankespind, hvor I skal finde et eller flere dyr, som kunne være jeres daimon(er). Hjælp hinanden med at finde en personlig daimon, og tal om, hvordan dyret passer til jeres psyke og personlighed. Spind videre på den tanke, at det indre sjæleliv var tydeligt for andre og havde form som et dyr. Hvordan ville jeres verden se ud?
 • Lav et selvportræt med daimon(er), og skriv ord, der beskriver jeres egenskaber og sammenhænge.
 • Hæng tegningerne op i klassen, og gå rundt og kig på selvportrætterne. Husk at give ros for udførelse og respons for valget af daimoner.
 • I en række naturreligioner møder vi forestillinger om gode og onde dyreguder og om dyreånder, der beskytter og hjælper mennesket. Det er ofte stærke eller farlige dyr som fx bjørne, ørne og store kattedyr. I en række religioner hersker forestillingen om, at hvert menneske har et totemdyr, en personlig åndelig animalsk hjælper, og at dyrets kræfter og egenskaber afspejles i mennesket. Gå på nettet eller biblioteket, og søg viden om totemdyr. Diskutér, om en daimon er det samme som et totemdyr.
Foto: Scholastic Productions

Lyras mission

Lyra er udset til en særlig mission. Hun er den udvalgte, som heksenes dronning Serafina Pekkala har sanset og fortæller om. Der er en profeti, som siger, at Lyra skal lede kampen om den frie vilje og retten til at være et frit menneske. Et menneske, der frit kan tænke og træffe egne valg og selv bestemme livsbane.

Men inden dette store slag har Lyra en række delmål. Hendes mission er i første omgang at komme med til Svalbard og deltage i Lord Asriels videnskabelige forsøg. Hun vil nemlig vide noget om Støv. Dernæst skal Lyra, som hun lover i filmens start, tage sig af Roger og derfor hjælpe både ham og Billy fra snapperne. Og endelig skal Lyra forhindre intercisionsprocessen på Bolvangar og ødelægge Magistratets forsøgslaboratorium.

 • Sæt jer i grupper på 4-5, og tal om, hvilke ting Lyra oplever på sin vej fra det beskyttede universitetsmiljø i Jordan til den afsluttende monolog i luftskibet. Tal om, hvilken mission hun har, og om alle hendes forhindringer.
 • Tegn en handlingslinje på tavlen, der begynder i Jordan og slutter i Lee Scoresbys luftskib. Plot alle de væsentlige begivenheder ind på linjen, og tal i klassen om, hvilke der er mest betydningsfulde. Find sammen de tre vigtigste hændelser, og tegn en cirkel om dem.
 • Vælg en af de tre hændelser, og skriv en tekst, hvor I argumenterer for, at netop denne begivenhed har stor betydning. I kan fx vælge at fortsætte følgende sætninger:
 1. Det mest spændende var …
 2. Det mest uhyggelige var …
 3. Det undrede mig, at …
 4. Det er vigtigt, at …
 5. Jeg synes, at …
Foto: Scholastic Productions

Magistrat subst. -en, -er, -erne
1. et styrelsesorgan der står for den daglige forvaltning af en kommunes anliggender, og som er opdelt i forskellige afdelinger Latin magistratus "embede, embedsmand" (Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, Politikens Forlag A/S, 2000)

Lyras modstander er en mægtig organisation, der kaldes "Magistratet". Man har altså i filmens oversættelse fra engelsk gjort det danske ord "magistrat", der er fælleskøn, til intetkøn for at skabe et nyt ord med nye, kølige nuancer. Magistratet er skildret som et lukket broderskab, der sidder på magten og styrer verden fra dunkle lokaler. Men der er enkelte frie steder, hvor dets autoritet ikke gælder. Fx universitetet Jordan, der på trods af Magistratets modstand vælger at finansiere Lord Asriels ekspedition.

Magistratets medlemmer er formelle og formelt placerede på centrale poster og råder over ubegrænsede midler. Magistratets formål er i den positive udgave at skabe lykkelige mennesker og i den negative version at kontrollere alt. Magistratet vil styre menneskeheden, og det kan det kun gøre ved at adskille barn og daimon, inden daimonen antager fast skikkelse. Daimonen står for fantasi, ukontrollerede tanker og fri vilje. Og Magistratet mener, at folk vil blive lykkeligere uden en egentlig selvstændighed. Magistratet har besluttet, hvad der er rigtigt og forkert og anser kundskab som en direkte farlig ting. Magistratet vil bestemme over menneskeheden. Det vil styre, kontrollere og ensrette mennesker på alle leder og kanter.

Det er denne uhyrlige, tilsyneladende uovervindelige organisation, som Lyra er oppe imod. Og yderligere har Magistratet en række håndlangere som snapperne, der fanger og bortfører børn til "intercision". Magistratet råder også over såkaldte samojeder og tatere, der fremstår som vilde og grusomme stormtropper. Med våben i hånd og aggressive daimoner adlyder de blindt Magistratet og slår al modstand ned for fode.

 • Tal i klassen om Magistratet. Hvordan er dets medlemmer skildret? Hvordan ser de fx ud? Hvordan er de klædt? Hvad er deres mål? Hvad gør de for at nå målet? Hvorfor er det vigtigt for Magistratet at styre og kontrollere? Hvilke associationer får I til Magistratet og dets virke? Hvilke historiske og nutidige organisationer eller regeringer synes I, at Magistratet kan minde om?
 • Skriv organisationernes og regeringernes navne op på tavlen. I kan derefter på skift gå op og tilføje beskrivende ord under forslagene. Tal derefter om, hvorvidt disse beskrivende ord også passer på Magistratet.
 • Find de fem ord, der bedst beskriver Magistratet. Prøv derefter i grupper på 4-5 at finde disse ords modsætning. Fx kan det modsatte af diktatur være demokrati. Eller frihed kan være det modsatte af slaveri.
 • Vælg i gruppen et sæt "modsætningsord", og skriv sammen et digt på fem linjer, der indeholder de to ord.
Foto: Scholastic Productions

Alene ville Lyra ikke kunne stille noget op mod en sådan overmagt. Hun ville end ikke være kommet væk fra Jordan. Men Lyra har en række hjælpere i et stort og broget persongalleri.

 • Skriv navnet Lyra på tavlen. Navnet er centrum for alle de personer, som hjælper Lyra på den ene eller anden måde. Deres navne placeres som planeter rundt om "solen".
 • Gå på skift op til tavlen, og skriv ord under "planeten", som I synes passer på den person/hjælper.
 • Se på ordene, og tal i klassen om personerne og deres relation til Lyra. Hvordan er fx Mrs. Coulter? Hvordan er hendes relation til Lyra? Og hvorfor hindrer hun, som er leder af SNAP, at Lyra gennemgår en intercision? Hvad fortæller netop den episode om Mrs. Coulter og hendes eget forhold til Magistratet og autoriteter?
 • Eller se på Lyras forhold til panserbjørnen Iorek Byrnison, som har sin helt egen historie. Hvordan er den udstødte panserbjørn? Hvad er dens historie? Hvorfor er det gået så grueligt galt for en stor og stærk bjørn? Hvordan hjælper Lyra og Iorek hinanden? Hvordan får bjørnen sin ære igen og oprejsning?
 • Gå i grupper på 4-5, og vælg en af Lyras hjælpere. Brug ordene på tavlen, og tilføj flere, der yderligere giver en karakteristik af karakteren og dens motivation for at hjælpe Lyra. Gå derefter enkeltvis rundt i klassen, og find en makker fra en anden gruppe, som du fortæller om din karakter uden at nævne navnet. Du skal især forklare, hvorfor karakteren hjælper Lyra. Makkeren skal prøve at gætte, hvem din person er, hvorefter han eller hun skal fortælle dig, hvem han eller hun repræsenterer.
 • Tag til sidst en diskussion i klassen om, hvem der er de mest interessante hjælpere – og hvorfor de er det.
Foto: Scholastic Productions

Det gyldne kompas

kompas subst. -set, -ser, -serne
1. et instrument, der viser retningerne til verdenshjørnerne; ofte med en frit ophængt, magnetiseret nål, der indstiller sig således, at den ene ende peger mod Jordens magnetiske nordpol og den anden mod den magnetiske sydpol (Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, Politikens Forlag A/S, 2000)

Magnetisk kompas

”Et magnetisk kompas fungerer ved at måle Jordens magnetfelt. Det består af en magnet, der er hængt op, så den kan dreje uhindret rundt i det vandrette plan (kompasrosen). På grund af magnetfeltet omkring Jorden vil magneten orientere sig med sin nord- og sydpol pegende mod Jordens modsatte magnetiske poler.”
(http://da.wikipedia.org/wiki/Kompas)

Wikipedia kan I læse meget mere om kompassets historie og funktion. Blandt andet findes denne idé til at lave et "primitivt" kompas:

”Det simpleste kompas er en kop vand med et lille blad. På bladet lægger man en nål, som man har gnedet med en magnet i retning af spidsen. Når man lægger nålen på bladet, drejer den langsomt med spidsen imod nord.”

 • Hvis I har et kompas, så tag det med i skole, eller hent nogle i natur- og teknologisamlingen. Sæt jer sammen, så alle kan få mulighed for at undersøge, hvordan et kompas er indrettet.
 • Tal i klassen om, hvad et kompas er, og hvad det består af. Hvordan ser det ud? Hvad bruger man et kompas til? Hvor bruger man et kompas? Hvordan er det indrettet?
 • Del jer i grupper på 4-5, og lav en lille skattejagt. Placér en "skat" på skolens område. Skatten kan være et brev med en gåde eller nogle spørgsmål fra filmen, som skal besvares. Tegn derefter et flot skattekort, hvor skatten er placeret med et kryds, og hvor I har angivet nord, syd, øst og vest samt nogle pejlemærker fra klasselokale og skole. En millimeter på kortet svarer til en meter i virkeligheden. Giv tegningen til en af de andre grupper, som så skal finde skatten og derefter besvare spørgsmålene i klassen.
Foto: Scholastic Productions

Lyra får overdraget et særligt kompas, Det gyldne kompas, af Jordans rektor. Kompasset har tilhørt Lord Asriel, men Lyra får det, fordi hun er noget særligt og skal på en farlig opgave. Kompasset kan nemlig hjælpe på den svære mission og fortælle hende sandheden om mennesker. Og det er det eneste af sin art, som stadig eksisterer. Alle andre lignende kompasser har Magistratet destrueret. Og Magistratet vil naturligvis også gerne have fingre i det sidste gyldne kompas!

 • Tal sammen i klassen om Det gyldne kompas. Hvilke associationer får I til ordene "gylden" og "kompas"? Skriv ordene op på tavlen, og tal om, hvorfor det netop er et gyldent kompas, som Lyra får overgivet af Jordans rektor.
 • Tal videre om, hvordan Det gyldne kompas ser ud. Hvad kan det, som ingen andre kompasser kan? Hvorfor er det farligt? Og hvorfor vil Magistratet have fat i Det gyldne kompas og ødelægge det? Hvordan lærer Lyra at bruge Det gyldne kompas? Hvordan bruger Lyra kompasset på sin mission?
 • Del jer i grupper på 4-5, og lav sammen en kort, beskrivende tekst, der handler om Det gyldne kompas’ egenskaber. Prøv at bruge føle-, høre-, lugte- og synssansen. Læs jeres tekster højt i klassen.

Magistratet anser Det gyldne kompas for at være farligt, fordi det kan vise sandheden. Og den er ilde hørt ifølge samme Magistrat, der kun er interesseret i at prædike dets helt egen opfattelse af begrebet "sandhed" og i det hele taget have monopol på at vide, hvad der er godt for menneskeheden. Det Støv, der forbinder alle verdener, og som Magistratet har forbudt omtale af, spiller en vigtig rolle i filmens univers.

"Støv" hedder på engelsk "dust" og indgår i det engelske begravelsesritual, hvor der bl.a. siges: "Dust to dust". På dansk bruger vi ikke "støv", men ordet "jord", og her lyder det "af jord er du kommet, til jord skal du blive". Filmens og bogens Støv kan altså tolkes således, at det har relation til menneskets dødelighed. Og dødelighed hænger ifølge Biblen sammen med uddrivelsen af Paradis, og dermed handler det således også om syndefaldet. Adam og Eva spiser af det forbudte æble fra Kundskabens træ, føler synd og er sig bevidste, at de er nøgne og dødelige. De er ikke mere uskyldige børn. I 'Det gyldne kompas' er Støv netop også forbundet med viden og kundskab.

Foto: Scholastic Productions

I en artikel fra Kristeligt Dagblad den 5. december 2007 står der om Støv i filmen 'Det gyldne kompas': ”Det usynlige støv samler sig i særlig grad om voksne mennesker. Den religiøse, dogmatiske organisation (i filmen kaldet Magistratet) tolker dette, som at støvet er bevis på arvesynd, mens hovedpersonen Lyra langsomt, ved hjælp af sit gyldne kompas, begynder at forstå, at støvet samler sig om unge mennesker, der på vej til at blive voksne undergår en bevidsthedsudvikling og tilegner sig visdom.”

”Derfor består filmens store forbrydelse i, at […] Fru Coulter udfører en række eksperimenter, der skal forhindre støvet i at fæstne sig til børn, der kommer i puberteten. Hun vil altså forhindre syndigheden men dermed også, at den unge får lov til at udvikle sig til et selvstændigt menneske.”
(http://www.kristendom.dk/artikel/273995:Kultur-og-religion--Det-gyldne-kompas-afsloerer-arvesynden)

Magistratet vil altså fastholde mennesker i en uskyldstilstand, hvor de ikke kender til synd og er lykkelige. Og vel at mærke heller ikke kan tænke selvstændige tanker! Derfor må daimonen ikke tage varig skikkelse, og derfor må den fjernes ved et snit, en operation, der kaldes intercision. Resultatet er en slags zombier uden egen vilje eller initiativ. I filmen redder Lyra de fleste børn i sanatoriet Bolvangar, hvor operationerne bliver udført. Men hvordan ville det se ud, hvis Lyras mission mislykkedes?

 • Tal i klassen om, hvordan børnenes liv ville blive, hvis ikke Lyra havde ændret Magistratets planer. Hvad ville de foretage sig uden Støv og daimoner? Hvad ville de interessere sig for? Hvad ville de tale om?
 • Lav et "tankespind", hvor I fantaserer over, hvad fænomenet "støv" er i dagligdagen. Skriv ordet "støv" på tavlen, og tilføj alle jeres associationer. Hvad er "støv"? I hvilke sammenhænge forekommer "støv"? Hvad betyder "støv" for os? Og hvad betyder "støv" i filmens univers, hvor det staves med stort "S"? Hvad er det, der sker, når Støv sætter sig på mennesker? I hvilken alder sker det? Hvorfor er det farligt? Hvorfor fascinerer Støv Lord Asriel? Og hvorfor vil Magistratet have ordet forbudt?
 • Tegn et billede, hvor I viser, hvordan Støv samler sig om et menneske, og hvilken betydning det får for personen.
Foto: Scholastic Productions

Lyst til mere: fra bog til film

Når man filmatiserer en roman, sker der en række ændringer. Instruktøren og i første omgang manuskriptforfatteren må tage nogle afgørende valg. Hvad skal man vægte? Hvilken historie i historien skal trækkes frem? Hvilke ting skal udelades? Eller måske direkte ændres? Undertiden må en filmhistorie udvides med nye påhit, som ikke nødvendigvis findes i romanen. Og man ændrer også tilsyneladende ligegyldige ting. Fx kaldes bogens dogmatiske kirkeorganisation, Den Teologiske Øvrighed, for Magistratet i filmen. Ordet er specielt opfundet til filmen og er med til at få filmen til at fremstå som sit eget værk. Der er altså tale om en fortolkning, hvor man populært sagt overfører ord til levende billeder.

Nogen af jer har måske allerede læst bogen 'Det gyldne kompas', og nogen har måske fået lyst til det efter at have set filmen. I har måske undret jer over filmens slutning. Det kan nemlig umiddelbart forekomme som lidt af et antiklimaks, at filmatiseringen af 'Det gyldne kompas' slutter, før mødet med faderen og en eventuel tilintetgørelse af Magistratets magt. Det virker nærliggende at opfatte filmslutningen som et oplæg til en ny film. Historien om det gyldne kompas er da også en trilogi, så der er stof nok at arbejde videre med. De to næste bøger hedder 'Skyggernes kniv' og 'Ravkikkerten'.

Foto: Scholastic Productions

Nogle gange vil en forfatter reagere negativt, når der i en film sker ændringer af hans eller hendes bogforlæg. Men forfatteren af 'Det gyldne kompas', Philip Pullman, er ganske tilfreds med filmen og de fravalg og ændringer, der er foretaget. Bogen har i øvrigt også været sat op som teaterforestilling, før den blev til film. Så Pullman har haft tid til at vænne sig til tanken om sin bog i andre fremtrædelsesformer. I et essay, der er trykt i Politiken den 8. december 2007 i forbindelse med filmens danske premiere, skriver han blandt andet:

”Jeg selv synes, at det var en god idé at afslutte filmen på det sted. Det kan faktisk ikke gøres bedre. Bogen er god nok, som den er, men det er langt bedre at starte den anden film med det komplekse og tvetydige drama, der udspiller sig i sidste kapitel, og det var langt mere sandsynligt, at der i det hele taget ville komme en film nr. 2, hvis der blev sat et klart, markant og umiddelbart forståeligt punktum for den første.”

Når I har set filmen og læst bogen/bøgerne, kan I arbejde sammen i grupper og diskutere forskelle og ligheder mellem bog og film.

 • Hvilke ændringer er der sket? Skriv de væsentligste ændringer ned i jeres hæfter, og tal om, hvorfor manuskriptforfatteren og instruktøren Chris Weitz har valgt netop disse ændringer. Hvad bidrager ændringerne til i filmen? Hvad gør de ved historien? Og hvorfor har man valgt at slutte filmen før bogens afslutning?
 • Hvilke andre film, kender I, som bygger på bøger? Skriv titlerne ned i jeres hæfter, og tal om, hvorvidt filmene eller bøgerne har givet den bedste oplevelse. Hvad er forskellene på de to oplevelser? Fortæl jeres kammerater om jeres iagttagelser og tanker.
 • Diskutér filmens slutning. Hvad synes I om, at den slutter, som den gør? Er det okay, at en film så tydeligt lægger op til en to’er – eller er det irriterende og ødelæggende for oplevelsen af filmen?
Foto: Scholastic Productions