Lærer

'Digital genial – Aktiviteter til forældremødet' er et aktivitetsbaseret online-materiale, der understøtter og styrker dialogen mellem hjem og skole i forhold til den digitale trivsel og klassekulturen i indskoling og på mellemtrin. Målet med materialet er at give den fagprofessionelle (lærer, ssp-medarbejder eller pædagog) et fundament samt konkrete værktøjer til at facilitere en konstruktiv og involverende dialog på forældremødet omkring klassens digitale trivsel og retningslinjer.

Værktøjskassen består af aktiviteter, der er bygget op over interviewfilm med eksperter som oplæg til debat, dilemmaer til drøftelse og refleksion samt aktive øvelser, hvor forældrene skal forholde sig til egne og deres børns digitale vaner og brug. Der er både aktiviteter til forældremødet uden børn og forældremødet med børn. Materialet indeholder i alt 20 aktiviteter, og de er estimeret til at kunne gennemføres på mellem 10-25 minutter.

Materialet er gratis.

Find materialet her: Digital genial

Materialet er udgivet af Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik, 2019

Materialetype: