Er du OK på nettet?

Hvor langt vil jeg gå for at få "likes"? Hvordan lærer jeg at stoppe op og tænke i stedet for at svare på en sårende kommentar med det samme? Og hvad kan jeg gøre for at tage pauser fra computeren?

'Er du OK på nettet?' er et gratis undervisningsmateriale, der er målrettet børn og unge med ADHD og autisme, og som derfor vil kunne opleve at have brug for ekstra støtte til at navigere online.

Materialet kan bruges af lærere og pædagoger, som arbejder med børn og unge på specialområdet, men kan også sagtens benyttes af andre, der vil gøre brug af materialets enkle formidlingsform, hvor der er en høj grad af visualisering. Aktiviteterne er støttet af simple lege og visuelt båret materiale, som sætter gang i dialogen om det sociale liv på nettet. Materialet er udarbejdet til børn i aldersgruppen 11-15 år, men kan også anvendes til en yngre målgruppe.

Find materialet her: Er du OK på nettet?

Materialet er ikke knyttet an til Fælles Mål.

Materialet er udgivet af Red Barnet, ADHD-foreningen, Fremtidsfabrik, Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og Ungdomsringen, 2017

Materialetype: