Filmen 'Fat Front' generobrer ordet tyk ved at følge fire kvinder i deres kamp for at blive accepteret – hverken fordi eller på trods af, at de er tykke, men som de mennesker de er. Dansklærerforeningen har i samarbejde med filmens producent Hansen & Pedersen udviklet en undervisningspakke, der består af to undervisningsforløb, der har fokus på krop og identitet og retten til ligeværd og accept i forhold til krop, sundhed og seksualitet.

Undervisningspakken ønsker at give et bredere billede af mennesket og menneskekroppen, og den ønsker at øge elevernes kendskab til rettigheder og give en basis for kritisk stillingtagen i forhold til de fremherskende normer på området. Denne del af undervisningspakken er et todelt forløb, der også kan bruges som to korte, separate forløb i faget dansk. Forløbene har hver deres sigte, nemlig en eksamensvinkel og en dannelsesvinkel. Du finder forløbet her:

FAT FRONT – UNDERVISNINGSPAKKE