FatFront-billede

Fat front

– et undervisningsforløb til udskolingen

Klassetrin: 

  • 7. klasse
  • 8. klasse
  • 9. klasse
  • 10. klasse

Grundskolefag: 

  • Dansk
  • Samfundsfag
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Materialetyper: 

  • Materialer til dokumentarfilm

Emneord: 

Filmen 'Fat Front' generobrer ordet tyk ved at følge fire kvinder i deres kamp for at blive accepteret – hverken fordi eller på trods af, at de er tykke, men som de mennesker de er. Dansklærerforeningen har i samarbejde med filmens producent Hansen & Pedersen udviklet en undervisningspakke, der består af to undervisningsforløb, der har fokus på krop og identitet og retten til ligeværd og accept i forhold til krop, sundhed og seksualitet.

Undervisningspakken ønsker at give et bredere billede af mennesket og menneskekroppen, og den ønsker at øge elevernes kendskab til rettigheder og give en basis for kritisk stillingtagen i forhold til de fremherskende normer på området. Denne del af undervisningspakken er et todelt forløb, der også kan bruges som to korte, separate forløb i faget dansk. Forløbene har hver deres sigte, nemlig en eksamensvinkel og en dannelsesvinkel. Du finder forløbet her:

FAT FRONT – UNDERVISNINGSPAKKE 

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle