FILM-X – Aktivisme: Film der forandrer elev

Hjem

Elevopgaver

Stillbillede fra filmen ”Greta”, Camera Film, 2020. Filmen kan ses på Filmcentralen.dk.

Hvilken sag brænder I for?

Start med at lave en brainstorm på jeres filmhold. Afsæt 5 minutter, hvor alle hver i sær skriver idéer til ting i samfundet, I gerne ville lave om på. Det kan være alt fra kantinen på jeres skole, hvordan man behandler dyr, til de store klimaspørgsmål.

Efter de 5 minutter skiftes I til at fremlægge en idé, hvor I siger, hvorfor jeres sag er vigtig.

Når I har hørt hinandens idéer, må alle på holdet stemme på en idé, de synes er særlig vigtig eller bare godt egnet til jeres video. Forhåbentlig kan I blive enige om en sag, der er vigtig, og ellers bestemmer flertallet.

Formuler jeres budskab og det, I vil opnå med jeres video i én sætning.

Læg en strategi

Når I har valgt en sag, skal I gå mere i dybden med, hvorfor sagen er vigtig. Skriv mindst fem gode argumenter ned for, hvorfor den forandring, I ønsker at skabe, er vigtig.

Hvilke fakta kan I finde frem til om jeres sag? Det kan være alt fra tal og statistikker til personlige fortællinger med eksempler på, at sagen er problematisk.

Nu skal I beslutte jer for:

  • Hvem er jeres modtager? Tænk over hvem der kan bane vej for at forandringen kan ske? (fx politikere, forældre, lærere, andre der kan være med til at kæmpe jeres sag?)
  • Hvordan får I netop jeres modtager til at lytte til jeres budskab? (Lytter de til fakta og fornuft, til følelser og personlige eksempler, eller til mere provokerende budskaber?)

Videoen er jeres handling

Ud fra jeres beslutninger omkring modtager, argumentationsform (fornuft eller følelser) og de muligheder, der er i jeres studie, skal I nu planlægge, hvad der skal ske i videoen.

Se først introvideoen og baggrundsfilmene til jeres studie på vores hjemmeside. Vælg en eller to baggrunde, I vil bruge i videoen. I kan også bruge nærbilledestudiet til at lave ekstra optagelser, der klippes ind i videoen efterfølgende.

Kampagnevideoer på sociale medier har ofte denne opbygning, som I også skal følge:

  • Videoen skal starte med et blikfang, så man får lyst til at se videoen
  • Midten af videoen skal skabe troværdighed omkring jeres sag og jer som afsendere
  • Videoen skal slutte med et ”call to action” – en opfordring til at seeren handler

Forbered gerne dialog og/eller voice over hjemmefra. Især hvis I skal være i studie 1 og 2, hvor stemmer indtales efter selve optagelsen i studiet.

Husk, at I også kan indsætte tekster i videoen under klipningen – eller I kan medbringe et skilt med jeres budskab, hvis det giver mening for jeres handling.

SoMe-formater? Forestil jer, at videoen er en aktivistiske handling, og at I vil bruge de sociale medier til at dele budskabet. Overvej om der er en bestemt platform, I kan bruge til at nå jeres modtager, og tænke over, om I så skal holde jer til et bestemt format?