FILM-X Animation

FILM-X Animation

Lav animationsfilm i klassen

Faglige mål

Produktion af stopmotionfilm er relevant i mange fag og i tværfaglige forløb, men er særligt oplagt i forhold til:

 • Dansk: indenfor kompetenceområderne fremstilling og kommunikation – med fokus på fortælleforløb og karakterudvikling
 • Billedkunst, musik og håndværk og design: med fokus på æstetik
 • Kristendomskundskab, historie og samfundsfag: med fokus på en tematik 
 • It og medier: med fokus på eleven som kreativt skabende producent
 • Understøttende undervisning: praktiske forløb, der understøtter faglige pointer

Produktion af stopmotionfilm rummer et stort fagligt, æstetisk og kreativt læringspotentiale. Men også elevernes sociale kompetencer og innovation kommer i spil.

Sociale kompetencer

Filmproduktion er gruppearbejde – på højt plan. Når eleverne skal skabe stopmotionfilm på mellemtrinnet og i udskolingen, kan I også lave en rollefordeling med instruktører, manuskriptforfattere, karakterdesignere, skuespillere ved indspilning af dialog og i pixilationfilm.

Det kreative samarbejde en god øvelse i at lytte til andres idéer og lære at formulere sine egne idéer overfor andre.

Arbejder eleverne med at skabe en karakterbåren fortælling, træner de samtidigt deres indlevelsesevne. De skal sætte ord på, hvorfor karaktererne i deres fortælling reagerer, som de gør. Filmholdet skal i fællesskab oversætte følelserne til et visuelt udtryk, så beskueren forstår karakterernes følelser og handlinger.

Multimodale udtryksformer

De fleste elever har solide referencer og enorm tavs viden, der skaber de bedste forudsætninger for at producere stopmotionfilm.

De har også en naturlig fascination, der motiverer dem til selv at udtrykke sig multimodalt.

 • For at kvalificere elevernes tavse viden, er det en god idé at starte med at se og analysere animationsfilm, inden I starter på et produktionsforløb. Når eleverne sætter ord på, hvilke følelser en film fremkalder og hvorfor, øges deres bevidsthed omkring filmens virkemidler. De får fokus på, hvordan et univers kan skabes via farve, lys og lyd.
 • I bør også se på de mere ”usynlige” virkemidler, såsom klipning, tempo, billedbeskæring og rytme.
 • Du kan finde en liste over relevante filmeksempler her på FILM-X animation hjemmesiden.
 • Når eleven forstår virkemidlernes betydning, vil de også være i stand til at anvende en bred vifte af virkemidler, når de skal i gang med deres egne produktioner.
 • Det er en god idé at arbejde med bestemte genrer og formater. Det er oplagt at inddrage gyserfilm, eventyr, kampagnefilm og musikvideo, når eleverne skal producere stopmotionfilm, men i princippet er der ingen begrænsninger.

Innovation og kreativitet

Når eleverne skaber film, er der ikke noget rigtigt eller forkert resultat. Processen skal rammesættes af dig som lærer, men giv eleverne mulighed for at udfolde sig i et åbent rum, der udfordrer deres kreativitet.

I processen kan eleverne arbejde kreativt med:

 • At bruge deres fantasi til at udvikle en idé – evt. med målgruppeovervejelser
 • At skabe et visuelt design: valg af materialer, mood boards, storyboards
 • At udarbejde et fysisk univers: karakterer, baggrunde, rekvisitter
 • At sætte lys på filmopstillingen
 • At komponere billeder – evt. planlagt i et storyboard
 • At lave en lydside til filmen: dialog, lydeffekter, musik

OBS: kreativiteten i en filmproduktion næres af samarbejdet.

Kontakt

Kari Eggert Rysgaard
tlf: 33743669

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Send en mail vedr. Film-X Animation

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle