FILM-X – Brug filmens virkemidler

Lærer Elev 1.-3. klasse Elev 4.-6. klasse Elev 7.-9. klasse

I film fortælles en historie i billeder og lyd. I dette forløb skal eleverne gøre sig erfaringer med at træffe æstetiske valg, der er med til at forme en filmfortælling med en helt særlig stemning.

Foleyoptagelser af effektlyde i lydstudiet. Foto: DFI
Instruktør under optagelse i Studie 3. Foto: DFI

Forløbet differentieres efter elevernes klassetrin og erfaring med at producere film. Under optagelserne besluttes fx scenografi, kostumer og billedbeskæring. Under klipningen reflekterer filmholdene over brugen af lyd og musik.

Filmen har som kunstart udviklet sig enormt i de 120 år, som mediet har eksisteret. Film fortæller historier – men måden hvorpå dette gøres er utrolig alsidig. I dette forløb kigger vi på hvilke virkemidler, som mediet gør brug af og eleverne får dermed nogle konkrete redskaber, som de kan bruge i deres eget arbejde med skabelse af film.

Forløbet har flere faser.

Illustration: Filminstituttet

Denne vejledning støtter i de tre faser, der foregår på skolen, og beskriver aktiviteterne i FILM-X studierne.