FILM-X - Dramaturgi

Lærer Elev

Essensen af en god film er den gode fortælling. Men hvad skal der egentlig til, for at en fortælling fungerer – også for det publikum, du fortæller den til? 

I dette forløb samarbejder eleverne om at udvikle deres egen fortælling, hvor de bygger den op med en start-midte-slutning og finder på en spændende konflikt.

Processen starter med en fælles ideudvikling på skolen, og når klassen besøger FILM-X studierne, skal filmholdene optage og klippe filmscenen – med guidning og inputs fra de to FILM-X undervisere.

Hver elev varetager undervejs forskellige roller som skuespiller, instruktør, fotograf og klipper og alle går hjem med deres egne færdige film.

Forløbet består af disse faser.

Illustration: Filminstituttet

Denne vejledning støtter i de tre faser, der foregår på skolen, og beskriver aktiviteterne i FILM-X studierne.