FILM-X – Fra litteratur til levende billeder

Lærer Elev

Rigtig mange film er baseret på populære bøger. Men hvad er egentlig filmens særlige styrker? Og hvad er litteraturens? Eleverne skal i FILM-X selv arbejde med at producere en filmscene med inspiration fra en novelle. Formålet er, at give eleverne dybere forståelse for, hvilke virkemidler og kunstneriske udtryk der kendetegner hhv. litteratur (ved novellen som eksempel) og film.

FILM-X forløbet indledes med en proces hjemme på skolen, hvor I bruger denne lærervejledning og det tilknyttede elevmateriale. Materialet indeholder bl.a. arbejdsspørgsmål, som I kan lade jer inspirere af. I vælger dog selv en novelle, der passer til elevernes faglige niveau, og vælger fx at eleverne skal lade tematikken, en konflikt eller udvalgte personer indgå i deres film.

Forløbet har flere faser:

Illustration: Filminstituttet

Denne vejledning støtter i de tre faser, der foregår på skolen, og beskriver aktiviteterne i FILM-X studierne.