FILM-X - Kærlighed på film Lærer

Hjem

Praktisk forberedelse

Den praktiske forberedelse på skolen er vigtig for, at eleverne kender deres ramme og rolle, inden de kommer til FILM-X.

Vi anbefaler, at I starter med at se vores introduktionsfilm til FILM-X-studierne fælles på klassen.

Herefter inddeles klassen i filmhold på 4-7 elever, og holdene de fordeles på studierne 1-4. Er I færre end 28 elever er der max 6 elever i Studie 4 / Bilen. 

Hvert filmhold ser nu introfilmen til netop det studie, de skal arbejde i. Filmene viser mulighederne og desuden får eleverne en introduktion til de funktioner, der skal varetages på hvert filmhold.

Se introduktionsfilmene under beskrivelsen af hvert studie på hjemmesiden: Studie 1, Studie 2, Studie 3, Studie 4

Introduktionsfilmene viser mulighederne i de enkelte studier og introducerer til de funktioner, eleverne skal fordele mellem sig hjemme på skolen. 

På hvert hold skal der være en instruktør, en fotograf / scenograf og 3-5 skuespillere. Vi anbefaler, at holdene sammensættes således, at eleverne varetager en funktion, de har særlig interesse for eller kompetence til at varetage. Det er f.eks. vigtigt, at instruktøren er motiveret for at lede sit hold, de tekniske funktioner varetages af elever, der kan lide at fordybe sig med en computer, og at skuespillerne har mod på at tage en rolle på sig.

Ud over de fire optagestudier, som eleverne fordeles i, kan alle benytte sig af vores Nærbilledstudie, hvor holdene kan optage nærbilleder som klippes ind i filmen, samt Lydstudiet, hvor man kan optage både realistiske og fantasifulde effektlyde.

Se også meget gerne de korte introfilm til Nærbilledestudiet og Lydstudiet, så eleverne kan tænke disse ind i deres historier under forberedelsen på skolen.

Faglig forberedelse

Elever i udskolingen har vidt forskellige erfaringer med og forestillinger omkring kærlighed. For at give eleverne noget inspiration og et fælles afsæt for at skabe deres kærlighedsfilm, anbefaler vi, at I starter med at og analysere et eller flere filmeksempler. 

På Filmcentralen kan I se kortfilmen En eftermiddag, der er en fortælling om spirende kærlighed mellem to teenagedrenge. Filmen bryder normer og har en fin og enkel fortælleramme, som eleverne nemt vil kunne trække på i deres egne film. 

Fokuspunkter I kan tage fat på i jeres analyse: 

  • Tal om handlingen – hvad er konflikten og hvad driver handlingen frem?
  • Hvem er filmens personer? Brug evt. aktantmodellen til at finde subjekt, objekt og hjælper. Aktantmodellen kan fint bruges, når eleverne skal udvikle deres egne fortællinger i næste fase.
  • Hvordan er stemningen? Og hvad skaber denne stemning?
  • Hvad bliver sagt med ord og hvad fortælles med billede og lyd / musik?
  • Hvordan skiftes der mellem billedbeskæringer og perspektiv – og hvilken effekt har disse skift?


Forberedelse af filmfortællinger

Da kærlighed jo kan være mange ting, og eleverne kun har mulighed for at skabe en filmscene der varer få minutter, skal de vælge mellem at bygge en handling op omkring enten kærlighed der opstår, eller kærlighed der slutter. 

Til denne del af forberedelsen bruger filmholdene elevopgaverne, der støtter dem i at udvikle handling og karakterer.

I denne fase skal filmholdene også have adgang til at se deres baggrundsfilm på vores hjemmeside, så de kan vælge deres scenografi, overveje hvilke ekstra klip, de vil bruge og planlægge en overordnet handling. 

Det er muligt at kombinere flere baggrundsfilm fra samme studie. Den ene baggrund kan fint være en optagelse i Nærbilledestudiet, men man kan ikke nå at optage i flere studier. Under beskrivelsen af Nærbilledestudiet ses udvalget af baggrunde til dette studie.

Vil I gå mere i dybden med filmen på forhånd, kan eleverne udarbejde manus og / eller storyboard. I kan evt. starte med at lave vores manuskriptøvelser til mellemtrinnet eller til udskolingen.
 

Forløbet i FILM-X

Forløbet i FILM-X varetages af to undervisere. De introducerer til teknik, udfordrer eleverne filmfagligt og coacher dem i at varetage deres funktion på filmholdet.
Din rolle som lærer er først og fremmest at forberede og efterbearbejde FILM-X besøget med klassen, og under forløbet i FILM-X er der behov for, at du:

  • Støtter elevernes samarbejde og fokus på den faglige vinkel, I arbejder med på skolen
  • Laver aftaler med elever, der evt. har brug for en pause undervejs i forløbet
  • Er til stede og observerer dine elever i nye roller og omgivelser

Derudover kan du dokumentere elevernes arbejdsproces, hvilket vil være en super indgang til evalueringen hjemme på skolen. 

Oplæg i biografen 

I biografen bydes klassen velkommen af de to FILM-X guider. De taler med eleverne om, hvad I har forberedt hjemme. Herefter gennemgår guiderne nogle filklip med scener, hvor omdrejningspunktet er kærlighed der opstår eller går i stykker. 

Optagelse i studierne

Under selve FILM-X forløbet samarbejder eleverne i deres filmhold om at bringe deres egen fortælling til live. De vil være tid til at eksperimentere med handlingen og undervejs kommer guiderne med indspark både til fortællingen, rollefordelingen / samarbejdet og brugen af de filmiske virkemidler.

Klipning

I filmklipningen arbejder filmholdene på at strukturere fortællingen og underbygge karakterernes følelser med fx musik, billedfiltre, ekstra billedmaterialer mm. 
Det er primært klipperen, der sidder med musen. To elever kan evt. dele rollen og skiftes undervejs. Resten af holdet deltager med idéer. 
Det er under klipningen, at 2-3 elever optager effektlyde i lydstudiet og / eller ekstra klip i Nærbilledestudiet, hvis der fx skal være nærbilleder af følelsesreaktioner fra skuespillerne. 
Holdene fra studie 1 og 2 starter klippeprocessen med at indspille deres dialog med mikrofon ved klippecomputeren.

Filmpræsentation i biografen

Vi slutter forløbet af med, at holdene præsenterer deres proces og færdige film for klassen i vores biograf. Underviserne samler op på, hvordan temaet er behandlet og hvordan de filmiske virkemidler er brugt til at understøtte følelserne og stemningen i filmen.

Opfølgning på skolen

Vi opfordrer til, at I på skolen følger op med en dybere refleksion over elevernes læring. 

Måske har I mod på at starte en ny produktion op med det udstyr, I har adgang til på skolen, så eleverne kan opnå større fortrolighed med at anvende de multimodale udtryksformer. 

For at understøtte jeres evaluering og elevernes samlede læringsproces kan I inddrage PMM (personal meaning map), hvor eleverne inden I tager til FILM-X udfylder et map om temaet, som de så bygger videre på efter forløbet. Dette kan gøres individuelt eller på hold.

Se mere om PMM på skoletjenesten.dk