FILM-X - Lav film i Cinemateket

FILM-X - Lav film i Cinemateket

Lærerens rolle - før-under-efter forløbet

Før FILM-X besøget

Et forløb i FILM-X giver en produktiv, kreativ dimension til et længere forløb, der starter og slutter på skolen.

  • Start med at læse lærervejledningen til det bookede forløb (findes i boksen nederst til venstre).
  • Arbejd med jeres emne teoretisk og analytisk i det omfang du synes det giver mening - brug lærervejledningen som inspiration
  • Eleverne fordeles på hold og studier - følg lærervejledningen
  • Filmholdene bruger hjemmesiden til at undersøge mulighederne for deres optagestudie (Se under menupunkterne Studie 1-4 for hold på 11-28 elever og Studie 5-6 for hold på 2-10 elever)
  • Eleverne fordeler roller og ser baggrundsfilm igennem - følg anbefalingerne i lærervejledningen.

Under FILM-X besøget

To FILM-X undervisere holder fagligt oplæg og undserstøtter selve filmprocessen, mens I er i FILM-X. Det er dog vigtigt, at lærere er tilstede.

Lærerens opgaver er:

  • At ledsage elever der holder pause udenfor FILM-X studierne
  • Hjælpe elever med at holde fokus gennem processen
  • Under klipningen hjælper du efter introduktion fra underviserne elever med at optage effeklyde og nærbilleder
  • Indskolingselever kan have brug for ekstra assistance under klipningen, hvor de to undervisere skal nå rundt til alle fire hold

I øvrigt hjælper du med at perspektivere og fastholde erfaringerne i FILM-X til det faglige forløb på skolen. Vi anbefaler i den forbindelse, at lærere dokumenterer processen i video eller fotos, så I kan følge op på forløbet hjemme.

Efter FILM-X besøget

Et FILM-X besøg afrundes med en kort evaluering og filmvisning, men vi anbefaler, at evaluere mere dybdegående efterfølgende i klassen.

Derudover er det oplagt at bygge videre på den læring, eleverne har med sig hjem ved at producere flere film. 

Få inspiration til et stopmotionforløb på FILM-X Animation, eller find inspiration til små medieproduktioner på SMÅP.DK. Og brug elevernes nyerhvervede filmiske begreber, når I analyserer film her på Filmcentralen.

Kontakt

Kari Eggert Rysgaard
tlf: 33743669

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Send en mail vedr. Film-X

 

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle