FILM-X – Lav film om venskab

Lærer Elev

Hvad vil det sige at være en god ven? Det er et tema, der optager børn og går igen i et væld
af gode film. Når I besøger FILM-X, skal elevernes egne fortællinger omhandle venskab og
tage fat i både konflikter og løsninger.

Eleverne arbejder sammen i små filmhold med at udvikle en fortælling hjemme på skolen, og
efterfølgende med at optage og klippe filmscenen i studierne i FILM-X. Hver elev varetager
undervejs forskellige roller som skuespiller, instruktør, fotograf og klipper og alle går hjem
med deres egne færdige film.

Forløbet har særlig relevans for danskundervisningen. Aktiviteterne kobler teori og praksis og
understøtter primært kompetenceområderne fremstilling og fortolkning. Endelig er det oplagt,
at tænke besøget i FILM-X sammen med en indsats, hvor klassen får sat fokus på
konfliktløsning og sociale spilleregler i klassen.

FILM-X-forløbet består af disse faser:

Illustration: Filminstituttet

Denne vejledning støtter i de tre faser, der foregår på skolen, og beskriver aktiviteterne for netop dette forløb.