Studie 1: Klædt på til fest

I skal optage jeres film i Studie 1 – en blanding af greenscreen og fysiske kulisser. Inden I kommer, skal I beslutte jer for, hvem der skal være instruktør, fotograf / scenograf, skuespillere og klippere.

Find på en fortælling

I skal også finde på en fortælling til jeres film. Start med at se jeres baggrundsfilm inde på hjemmesiden. I skal bruge baggrundsfilmen ”Huset”.

Derefter ska I finde på en fortælling, der har en konflikt omkring ulighed. Tag udgangspunkt i den nedenstående case, og giv jer tid til at diskutere den ulighed, der er mellem personerne.

Filmens personer: 3-5 klassekammerater.

Jeres film følger en gruppe venner, der mødes foran et hus for at følges hen til den en skolefest. Et par af jer har shoppet festtøj i en genbrugsbutik, og de andre har været ude og købe nyt tøj i en dyr modebutik. Der opstår en holdningsdiskussion mellem vennerne …

Spørgsmål:

 • Hvordan kan uligheden mellem klassekammeraternes muligheder for at købe nyt tøj skabe konflikter blandt venner?
 • Bliver nogen i jeres gruppe uvenner?
 • En af personerne har valgt at købe genbrug for at passe på klimaet og har en aktivistisk holdning – hvilke argumenter bruger denne person?
 • Får aktivisten overbevist de andre om at genbrug er godt for klimaet?

Studie 2: På vej til fest

I skal optage jeres film i Studie 2 – et studie hvor I afprøver greenscreen-teknik. Inden I kommer, skal I beslutte jer for, hvem der skal være instruktør, fotograf / scenograf, skuespillere og klippere.

Find på en fortælling

I skal også finde på en fortælling til jeres film. Start med at se jeres baggrundsfilm inde på hjemmesiden. I skal bruge baggrundsfilmen ”Stationen”.

Derefter skal I finde på en fortælling, der har en konflikt omkring ulighed. Tag udgangspunkt i den nedenstående case, og giv jer tid til at diskutere den ulighed, der er mellem personerne.

Filmens personer: En tigger og 3-4 klassekammerater med forskellige holdninger.

I er nogle klassekammerater på vej til skolefest. Mens I venter på toget, kommer en tigger hen og beder om lidt småpenge. Nogen i gruppen vil gerne hjælpe, mens andre ikke vil. Der er stor ulighed mellem den fattige tigger og klassekammeraterne.

Spørgsmål:

 • Hvilke argumenter har de personer, der gerne vil hjælpe?
 • Hvilke argumenter har de personer, der ikke vil?
 • Hvorfor tigger personen – overvej hvilken baggrund vedkommende har?
 • Bliver nogen i jeres gruppe uvenner?
 • Hvordan reagerer tiggeren?
 • Ender I med, at hjælpe tiggeren og bekæmpe ulighed?

Studie 3: Drikkepenge?

I skal optage jeres film i Studie 3 – en fysisk kulisse med et stort vindue, som man ser jeres baggrundsfilm igennem. Inden I kommer, skal I beslutte jer for, hvem der skal være instruktør, fotograf / scenograf, skuespillere og klippere.

Find på en fortælling

I skal også finde på en fortælling til jeres film. Start med at se jeres baggrundsfilm inde på hjemmesiden. I skal bruge baggrundsfilmen ”Dineren”.

Derefter skal I finde på en fortælling, der har en konflikt omkring ulighed. Tag udgangspunkt i den nedenstående case, og giv jer tid til at diskutere den ulighed, der er mellem personerne.

Filmens personer: En gruppe venner med meget forskellige holdninger

I er en gruppe venner, der mødes på en café for at spise. Da I skal betale regningen, opstår der en diskussion. Nogle i jeres gruppe synes, I skal give drikkepenge, mens andre er stærkt imod. Kernen i jeres diskussion er, at personer der serverer ikke får en særlig god løn for deres arbejde.

Spørgsmål:

 • Tal om hvilken ulighed en lav løn kan skabe for personer, der fx lever af at servere for andre. Hvad er retfærdigt og hvad er uretfærdigt?
 • Hvilke argumenter har de personer, der går ind for, at I skal betale drikkepenge?
 • Og hvilke argumenter har dem, der synes at I ikke skal give drikkepenge?
 • Tal om hvilke fordomme der findes over for serveringspersonale.
 • Ender I med at give drikkepenge for at stoppe ulighed?

Studie 4: På vej til klimademonstration

I skal optage jeres film i Studie 4 – en bilkulisse med en skærm i bagruden, som viser jeres baggrundsfilm. Inden I kommer, skal I beslutte jer for, hvem der skal være instruktør, fotograf / scenograf, skuespillere og klippere.

Find på en fortælling

I skal også finde på en fortælling til jeres film. Start med at se jeres baggrundsfilm inde på
hjemmesiden. I skal bruge baggrundsfilmen ”Køreturen”.

Derefter ska I finde på en fortælling, der har en konflikt omkring ulighed. Tag udgangspunkt i den nedenstående case, og giv jer tid til at diskutere den ulighed, der er mellem personerne.

Personer: 2-3 klassekammerater, en forældre, evt. en søskende.

I er på vej til skole og klassekammeraterne taler om, at I vil pjække de sidste timer for at tage til klima-demonstration om eftermiddagen. Men der er forskellige holdninger på spil. En af klassekammeraterne går meget op i at redde klimaet, mens en af de andre mere går med for at pjække fra skole.

Spørgsmål:

 • Hvilken konflikt kan opstå mellem de to klassekammerater?
 • Hvordan blander forælderen sig i diskussionen? Synes han / hun det er godt, at de unge gør noget? Eller synes han / hun, at det er en useriøs kamp?
 • Hvilken ulighed kan opstå mellem personerne i bilen?
 • Hvilke argumenter om ulighed kan bruges i kampen for klimaet?
 • Ender I med at tage til demonstration og kæmpe mod den ulighed, klimaforandringer kan skabe?