FILM-X – For specialgrupper

Lærer

I dette forløb får eleverne deres egne erfaringer med at skabe en kort filmfortælling med en klar konflikt og opbygning med start-midte-slutning, samtidigt med at de gør sig egne erfaringer med at anvende filmens særlige virkemidler.

Eleverne arbejder sammen på 1-2 filmhold med at udvikle en fortælling, og efterfølgende med at optage og klippe filmscenen i FILM-X studie 5 – med støtte og vejledning fra en FILM-X underviser.

Hver elev varetager undervejs forskellige roller som skuespiller, instruktør, fotograf og klipper og den færdige film får I med hjem, så I kan gense den, evaluere processen og måske dele filmen med andre.

Forløbet har særlig relevans for danskundervisningen. Aktiviteterne kobler teori og praksis og understøtter primært kompetenceområderne fremstilling og fortolkning.

FILM-X-forløbet består af syv faser:

Illustration: Filminstituttet

Denne vejledning støtter i de tre faser, der foregår på skolen, og beskriver aktiviteterne for netop dette forløb.

Under besøget i FILM-X støtter vores underviser eleverne genne dialog omkring filmens fortælling, filmteknikken introduceres og eleverne coaches i deres holdarbejde.

Din rolle som lærer er først og fremmest at forberede og efterbearbejde FILM-X besøget med klassen. Under elevernes arbejde i FILM-X vil der være behov for, at du:

  • Støtter elevernes samarbejde og fokus på at samarbejde og improvisere
  • Laver aftaler med elever, der holder pause undervejs i forløbet
  • Er til stede og observerer dine elever i nye roller og omgivelser

Derudover anbefaler vi, at du dokumenterer elevernes arbejdsproces, da det kan være en konkret støtte i evalueringen hjemme på skolen.