FILM-X – Udtryk gennem rap og film i et digitalt demokrati

Lærer

Et demokrati bygger på en forståelse af, at alle mennesker er lige. Alle må have deres egne holdninger, og de har lov til at udtrykke holdningerne åbent – med respekt og inden for lovens rammer. I dette forløb skal eleverne eksperimentere med at formidle holdninger gennem to ekstremt effektive udtryksformer, nemlig rap, som anvender ord, rytme og flow, og film, som anvender billeder, lyd og fortælling.

Rap og film rummer en bred vifte af eksempler på, at kunstnere med stærke holdninger har brugt medierne til at nå bredt ud med deres budskaber. Værkerne har sat tanker i gang hos deres publikum, og har således både direkte og indirekte været med til at skabe forandringer i samfundet.

Eleverne udvikler deres egne produkter, der knytter sig til dagsordenen ”ytringsfrihed med respekt”. Digital dannelse og etiske spilleregler online vil være en fælles diskussion gennem denne heldagsworkshop – og også i jeres forberedelse hjemme på skolen.

Forløbet har flere faser (se figur på næste side). Denne vejledning støtter jer i de faser, der foregår på skolen, og beskriver aktiviteterne under forløbet – i rap-workshoppen og i FILM-X-studierne.

Illustration: Filminstituttet