FILM-X – Videodagbog fra Anden Verdenskrig

Lærer Elev

Under dette forløb skal eleverne skabe en filmfortælling med videodagsbogsformatet og voiceover som redskab og ramme for deres fortælling. Vi henter fælles inspiration i klassikeren Anne Franks Dagbog – som I enten kan vælge at læse eller blot tale om i forberedelsen.

Elevernes film skal tage udgangspunkt i et af dagbogens temaer. De kan enten arbejde med nogle af de historiske nedslag og skabe deres egen fortolkning af dette (f.eks. da familien vælger at gå under jorden, når Amsterdam bombes af flyvemaskiner eller når familien er samlet om radioen og lytter til krigens udvikling etc.). Eller de kan arbejde med nogle af de temaer, som er mere genkendelige for en teenager i nutiden. Eksempelvis Annes forhold til sine forældre, hendes tanker og usikkerhed omkring drenge, hvordan restriktioner påvirker hendes hverdag, og hvor meget hun savner venner og én at have gode fortrolige snakke med.

Vi lægger op til, at eleverne tager dagbogsformatet til sig, og implementerer det i deres film. Enten som speak/voiceover eller vha. filmiske virkemidler, flashbacks, drømmesekvenser og rekvisitter, som skaber denne effekt. Hjemme på skolen analyserer I forskellige eksempler på brugen af voiceovers, for at eleverne får et indblik i, hvordan voiceovers i kombination med billeder kan iscenesætte og skabe stemning samt forståelse. Eleverne vælger, hvordan de vil benytte voiceover i deres videodagbog om 2. Verdenskrig, så den passer til netop den valgte tematik, optagestudie og de baggrundsfilm, de skal arbejde med.

Forløbet har flere faser:

Illustration: Filminstituttet

Denne vejledning støtter i de tre faser, der foregår på skolen, og beskriver aktiviteterne i FILM-X-studierne.