FILM-X – Videodagbog fra Anden Verdenskrig elev

Hjem

Elevopgaver

Find på en handling

Inden I skal ind i FILM-X, skal I finde på jeres fortælling. Jeres fortælling skal have en konflikt omkring det at leve under 2. Verdenskrig i isolation / under jorden, som teenageren Anne Frank gjorde sammen med sin familie.

Hvis I har læst Anne Franks dagbog, kan I tage udgangspunkt i en af de konkrete situationerne hendes liv, og beslutte, hvilke karakterer, der skal optræde i jeres fortælling.

Har I ikke læst bogen, kan I mere frit finde på en fortælling om en familie, der lever i skjul - evt. med et drama, hvor de er tæt på at blive afsløret af fjenderne.

HVOR og HVORNÅR foregår jeres handling?

  • Se de baggrundsfilm igennem, der findes til jeres studie og vælg den/dem (max 2), der passer bedst til den situation i Anne Franks liv, som I skal filmatisere. 
  • Se: Studie 1, Studie 2, Studie 3 og Studie 4.

HVEM er med i jeres film?

  • Hvordan er personernes indbyrdes forhold til hinanden?

HVAD gør personerne for at klare problemstillingen/konflikten, og lykkes det for dem? 

Virkemidlerne i jeres film

Virkemidlerne bruger I til vise det særlige ved den tid, jeres film foregår i. Derudover er jeres voiceover også et virkemiddel, I skal overveje, hvordan I vil gøre brug af. Er det som en intro der evt. fortæller hvornår og hvor vi er? Eller er det tanker, drømme, flashbacks som foregår i Anne Franks hovedet?

Når I producerer jeres film i studierne, får I helt sikkert mange nye idéer, og underviserne vil hjælpe jer godt på vej. Men I kan allerede hjemmefra tænke over en del af de virkemidler, I vil bruge under optagelserne: Replikker – evt. skriv de vigtigste replikker ind i et manus, sammen med jeres voice-over, som I tager med i FILM-X.

Virkemidler, I vil bruge under optagelserne:

  • Replikker – evt. skriv de vigtigste replikker ind i et manus, som I tager med.
  • Kostumer og rekvisitter (Husk selv at tage ting med, der er vigtige for handlingen).
  • Optagelser i nærbilledestudiet – nærbilleder eller skift til andre locations. Betydningsfulde nærbilleder som evt. kunne være Anne Frank der læser op eller skriver ned i sin dagbog.

Virkemidler, I vil bruge under klipningen

  • Indklip (se hvilke indklip der findes til jeres baggrundsfilm på hjemmesiden – vælg gerne 3-5).
  • Musik – hvilken stemning skal musikken skabe? Og skal den skifte undervejs?
  • Effektlyde – hvilke lyde er vigtige at forstærke i jeres film?
  • Voiceover/tekster – nedskriv jeres voiceover og tekster, som er vigtige for at forstå handlingen.