Good Bye, Lenin! elev

Hjem

Good Bye, Lenin!

Opgaver før filmen

 • Hvem er Lenin? Skriv nogle forslag. Find herefter 5-10 informationer om ham på internettet eller i et leksikon, og noter dem.
 • Hvad tror du en film, der hedder 'Good Bye, Lenin!', handler om? Skriv forskellige forslag.
 • Hvilke associationer får du, eller hvad kommer du til at tænke på, ved ordet "DDR" eller "Østtyskland"? Skriv hurtigt dine associationer ned. Hvad står forkortelsen DDR for? Brug internet eller leksikon. Noter også fem faktuelle oplysninger om DDR.
 • Sæt dig sammen med en anden fra klassen. Skriv sammen en associationsstige, det vil sige, at den ene først skriver Lenin. Derefter sætter den anden en streg under ordet og fortsætter med at notere, hvad han kommer til at tænke på ved ordet Lenin - og så videre. Gør det samme med forkortelsen DDR.

Filmen kan herefter ses i sin helhed uden opgaver, men med fokus på den filmmæssige oplevelse. Senere kan den vises igen i klassen, eventuelt med pauser, med henblik på at arbejde med nedenstående opgaver. Opgaverne kan også fordeles allerede før den første visning, hvis filmen kun skal ses én gang.

Læreren kan også vælge at forberede kigningen ved at udvide fasen med arbejdet før selve filmen. Fokus i dette arbejde kan være på en mere omfattende beskæftigelse med DDR-staten, Berlinmuren, Genforeningen, de historiske personer og evt. også de filmiske virkemidler, end der er lagt op til i opgaverne før filmen.

Foto: X Filme Creative Pool

Opgaver under og umiddelbart efter filmen

Opgaverne fordeles på grupper eller enkeltpersoner. Flere grupper/personer kan have samme opgave. Husk, at der er forskel på at se filmen i en biograf og på vhs/dvd i klassen - nogle af spørgsmålene bør derfor vente til umiddelbart efter filmen, hvis I ser den i en biografsal, hvor der er større vægt på den filmiske oplevelse. I klassen er det nemmere at tage noter, samtidig med at filmen kører.

 • Hvilke personer optræder i filmen? Prioriter listen, og noter stikord om de vigtigste personer og deres indbyrdes forhold.
 • Hold under hele filmen nøje øje med moren, sønnen, datteren og kosmonauten. Noter stikord om dem. (En person pr. gruppe eller elev).
 • Hold øje med filmens handling. Hvad sker der? Hvordan er filmen bygget op? Tag notater.
 • Hvilke nøglescener og højdepunktssituationer indeholder filmen efter din mening? Karakteriser dem med få ord.
 • Hvilken funktion har speak/voiceover i filmen? Hvem benytter sig af dem?
 • Hvilke oplysninger gives om DDR på det politiske plan? Find oplysninger om især personer, institutioner, organisationer, begivenheder og manifestationer.
 • Hvilke oplysninger rummer filmen om hverdagslivet i DDR? Tag notater om fx dagligvarer, boligindretning, TV-programmer, fritid, festligheder og gadeliv.
 • Hvilke eksempler på brug af dokumentarisk filmmateriale indgår i filmen. Hvilken virkning har det?
 • Hvad er "Aktuelle Kamera"? Hvordan bruges det i filmen - og af hvem? Hvilken funktion har det i filmens handling?
 • Løgn, bedrag og "omformulering af virkeligheden" spiller i forskellige afskygninger en central rolle i filmen. Noter eksempler.
 • Hold øje med forskelle mellem Øst og Vest, mellem DDR og BRD, før og efter Genforeningen - både på det samfundsmæssige, det familiemæssige og det personlige plan.
 • Læg mærke til, hvornår du selv og de andre trækker på smilebåndet eller ligefrem ler. Hvad sker der i de pågældende scener/optrin? Hvilke virkemidler bruges? Diskuter, hvordan filmen bruger humor. Filmen er blevet kaldt en "Ostalgie-Komödie" - hvad ligger der i den betegnelse?
Foto: X Filme Creative Pool

Tematisk efterarbejde

Resultatet af arbejdet med opgaverne under og umiddelbart efter filmen fremlægges først for hele klassen, så den indsamlede viden deles.

Første opgave nedenfor har til hensigt at opsummere og fastholde denne viden hos den enkelte elev gennem udarbejdelsen af et såkaldt mindmap. Det er en opgavetype, der er meget velegnet til at skaffe overblik over en films eller bogs indhold samt at fastholde væsentlig viden. Eleverne kan eventuelt arbejde parvis sammen om denne opgave.

 • Efter den første opgave kan eleverne arbejde med en eller flere af de resterende opgaver afhængig af, hvor mange udfordringer de skal have. Der kan arbejdes enkeltvis, parvis eller i mindre grupper. Brug opgaverne fra under og umiddelbart efter filmen til udarbejdelsen af et mindmap. Skriv midt på et stykke A3-papir filmens titel "Good Bye, Lenin!" i en ramme. Placer de øvrige hovedområder rundt om titlen, fx personer, handling, nøglescener, DDR-stat, DDR-hverdag. Indram overskrifterne med farve, udbyg dem med oplysninger, og forbind hovedområderne indbyrdes. Fx: Good Bye, Lenin! --- Personer --- Christiane Kerner, mor ---.
 • Hvad vidste du før filmen, eller hvad forestillede du dig, om DDR, Berlinmuren, den tyske genforening og Lenin? Og efter filmen? Skriv overskriften, og placer din viden under overskrifterne før og efter. Sammenlign eventuelt med en kammerat.
 • Udarbejd en tids- og begivenhedslinje over filmens vigtigste begivenheder og datoer/årstal.
 • Vælg et af nedenstående hovedområder og gå på opdagelse på internettet eller biblioteket efter flere oplysninger. Se materialelisten længere fremme.

Formuler evt. på forhånd, hvad du især vil finde ud af. Find også billeder, og brug dem og tekst til en planche eller en række sider med tekst og billeder.

Du kan vælge mellem:
- DDR
- DDR-produkter
- Den tyske genforening
- Berlinmuren
- Vladimir I. Lenin
- Erich Honecker
- Sigmund Jähn
- Filmen "Good Bye, Lenin"

 • Hvem af filmens personer vil du helst møde? Skriv fem spørgsmål til en eller to personer fra filmen. Skriv også tre spørgsmål, som du kunne tænke dig at stille filmens instruktør.
 • Brug alle spørgsmål til Den varme stol. Det vil sige, at en elev eller læreren er personen, som de andre stiller spørgsmål til.
 • Hvad opnår instruktøren ved at benytte det dokumentariske filmmateriale i sin skildring af en historisk periode? Hvordan virker kombinationen af arkivmateriale og egne optagelser, som det foregår med "Aktuelle Kamera"?
 • Udarbejd i en lille gruppe teksten til et indslag til "Aktuelle Kamera" i den rigtige DDR-stil. Brug evt. også kostumer og en kulisse. Spil indslaget for klassen - eller optag det på video og vis den.
 • Alternativt: brug dokumentarmateriale fra dansk TV til en "forfalskning af virkeligheden" ved at bruge det i en anden sammenhæng, fx i forbindelse med en nyhedsudsendelse.
 • Udarbejd parvis et interview med en borger i det tidligere DDR med henblik på at afdække situationen nu, både i det gamle DDR og med hensyn til forholdet til det tidligere BRD. Spil interviewet for klassen.
 • Udarbejd et interview med en person, der bor i den vestlige del af Tyskland, med henblik på at afdække hans syn på genforeningen og forholdene i det gamle DDR. Spil interviewet for andre grupper.
 • Skriv en anmeldelse af filmen. Aftal med din lærer, hvilke områder anmeldelsen skal indeholde.
 • Giv filmen karakter. Bestem, om det skal være stjerner, filmruller, Lenin-statuer eller noget helt andet. Højeste antal er fem, laveste nul. Begrund din bedømmelse.
 • Brug din viden om filmen og dens temaer til at udarbejde 5-10 spørgsmål til en 'Good Bye, Lenin!'-quiz. Saml alle spørgsmål, del klassen i to eller flere hold, og gennemfør quizzen.
Foto: X Filme Creative Pool